Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-04-2013 ]

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: οικ. 12598/3.4.2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόδοση δαπάνης για αγορά γυαλιών οράσεως

(Απόδοση δαπάνης για αγορά γυαλιών οράσεως)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΜΑΡΟΥΣΙ 03/04/2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 12598

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
www.eopyy.gr
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ :ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΑΧ . Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39
ΤΑΧ. ΚΩΔ : 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΘΕΜΑ: Απόδοση δαπάνης για αγορά γυαλιών οράσεως.

Σας γνωρίζουμε ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβολής εκ μέρους των ασφαλισμένων για την απόδοση αγοράς οπτικών ειδών είναι τα ακόλουθα :

1) Ιατρική γνωμάτευση ιατρού ειδικότητας οφθαλμιάτρου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή ιατρού Κρατικού ή Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου ή συμβεβλημένου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή πιστοποιημένου στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου, η πάθησή του, οι μετρήσεις οπτικής οξύτητας των οφθαλμών και το είδος του απαιτούμενου είδους (γυαλιά οράσεως ή φακοί επαφής ή κερατοκωνικός φακός) για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ειδικότερα οι πιστοποιημένοι ιατροί θα αναγράφουν επί της ιατρικής γνωμάτευσης στη θέση της υπογραφής τους τη φράση «πιστοποιημένος ιατρός». Επί της ιατρικής γνωμάτευσης απαιτείται έγκριση ελεγκτή ιατρού. Η έγκριση του ελεγκτή πρέπει να γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία χορήγησής της, η δε εκτέλεση αυτής εντός ενός μηνός (30 ημερών) από την ημερομηνία έγκρισης του ελεγκτή ιατρού.

2) Απόδειξη πώλησης από το μηχανογραφικό σύστημα του καταστήματος οπτικών στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου και θα περιγράφεται το χορηγούμενο είδος ή από φορολογική ταμειακή μηχανή (Φ.Τ.Μ.). Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόδειξη πώλησης από φορολογική ταμειακή μηχανή, όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής του ονοματεπώνυμου του ασφαλισμένου, τότε αυτή θα σφραγίζεται στο πίσω μέρος της με την σφραγίδα του καταστήματος και την υπογραφή του οπτικού και ο αριθμός αυτής θα συμπληρώνεται στην αντίστοιχη θέση της επισυναπτόμενης στο παρόν έγγραφο βεβαίωσης.

3) Βεβαίωση του οπτικού με τη σφραγίδα και την υπογραφή του, στην οποία θα βεβαιώνει ότι εκτέλεσε επακριβώς την ιατρική γνωμάτευση του συγκεκριμένου ιατρού οφθαλμιάτρου, που εκδόθηκε τη συγκεκριμένη ημερομηνία (ως το συνημμένο υπόδειγμα) με την επισήμανση ότι το χορηγούμενο είδος φέρει πιστοποίηση καταλληλότητας CE. Ένα αντίγραφο της ανωτέρω βεβαίωσης θα δίνεται στον ασφαλισμένο για υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες. Επισημαίνουμε ότι οι ασφαλισμένοι των ενταχθέντων φορέων, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά από 1/2/2013 στις Περιφερειακές Δ/νσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΥΠΑΔ) από τις οποίες θα γίνεται η εκκαθάριση και απόδοση των αναφερόμενων στον Ε.Κ.Π.Υ. ποσών. Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα υποβάλλουν τα αναφερθέντα δικαιολογητικά στα Τμήματα Παροχών από τα οποία εξυπηρετούνταν μέχρι σήμερα. Το δεύτερο αντίγραφο θα κρατά ο οπτικός στο αρχείο του προς χρήση σε πιθανό έλεγχο.

4) Τα Τμήματα Παροχών, ως ανωτέρω, κατά τη χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής θα αναγράφουν επί του βιβλιαρίου ασθενείας του ασφαλισμένου το χορηγούμενο είδος με ημερομηνία (βάσει της απόδειξης πώλησης), προκειμένου για τον έλεγχο των προϋποθέσεων σε περίπτωση επαναχορήγησης.

Διευκρινίζουμε ότι ιατρικές γνωματεύσεις χορήγησης οπτικών ειδών, που εκδόθηκαν και εγκρίθηκαν από τον ελεγκτή ιατρό πριν την 18/11/2012 και πληρούν τις προϋποθέσεις του Ε.Κ.Π.Υ., όπως αυτές αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. 1233/11-4-2012, θα γίνονται αποδεκτές από τον Οργανισμό και οι ασφαλισμένοι δύναται να αποζημιωθούν, εφόσον η απόδειξη αγοράς έχει εκδοθεί μέχρι και 30/11/2012 και με ποσά όπως αυτά αναφέρονται στον ΦΕΚ 1233/2012.

Για ιατρικές γνωματεύσεις που εκδόθηκαν και εγκρίθηκαν μετά την 18/11/2012 θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του τροποποιημένου Ε.Κ.Π.Υ. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3054/18-11-2012.Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ/ΤΟΣ
Ξ. ΠΕΤΑΛΩΤΗ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΚΑΤ/ΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Γ. ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΣΧ/ΣΜΟΥ & ΑΝ/ΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄
ΑΛ. ΓΑΡΥΦΑΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο