Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-04-2013 ]

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 17/2.4.2013 Συμπληρωματικές οδηγίες για την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. των εργαζόμενων συνταξιούχων με σύμβαση μίσθωσης έργου στον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 44 του ν.3996/2011 και 1 του ν.4075/2012

(Συμπληρωματικές οδηγίες για την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. των εργαζόμενων συνταξιούχων με σύμβαση μίσθωσης έργου στον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 44 του ν.3996/2011 και 1 του ν.4075/2012)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 2/4/2013
Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 - Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Καραμουσουλή
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 237
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 17

ΘΕΜΑ : «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. των εργαζόμενων συνταξιούχων με σύμβαση μίσθωσης έργου στον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 44 του ν.3996/2011 και 1 του ν.4075/2012»

ΣΧΕΤ. : Η υπ’ αριθμ. 65/2012 και 11/2013 Εγκύκλιοι Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 65/2012 και προκειμένου να απεικονιστεί ορθά στην Α.Π.Δ. η ασφάλιση των εργαζόμενων συνταξιούχων, με σύμβαση μίσθωσης έργου, στον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3996/2011 και της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4075/2012, σας κοινοποιούμε αναπροσαρμοσμένο τον Πίνακα VII(α), μεταβατικής ισχύος (από 1-8-2011 έως 30-4-2012), στον οποίο έχουν προστεθεί νέοι Κ.Π.Κ., όπως προκύπτουν από τον συνδυασμό των Ειδικών Περιπτώσεων 25-28.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Για την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. των ανωτέρω προσώπων, μισθολογικών περιόδων απασχόλησης από 1/8/2011 έως 30/4/2012 και 1/5/2012 και εφεξής, θα εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί στο Κεφάλαιο Β΄ (ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ) με την εγκύκλιο 65/2012 της Διεύθυνσης μας.

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., των εν λόγω προσώπων, μισθολογικής περιόδου 8ος /2011 έως 3ος /2013, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εφόσον καταβληθούν μέχρι 30-9-2013.

Σε αντίθετη περίπτωση, μετά την ημερομηνία αυτή, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά (άρθρο 27 παρ. 8 ν. 1846/1951).

Όσον αφορά την ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων, που αφορούν τον κλάδο ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α., στις ήδη υποβληθείσες Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου απασχόλησης από 1-8-2011 και εφεξής, θα ακολουθείται η περιγραφόμενη διαδικασία στο Κεφάλαιο Β΄(ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ) της ανωτέρω εγκυκλίου. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 65/2012 της Διεύθυνσης μας.

Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 44 το ν.3996/2011 και των παρ. 1 & 2 του άρθρου 1 του ν.4075/2012, από 1-5-2012 καταργήθηκαν οι Ειδικές Περιπτώσεις Ασφάλισης 1-6 και 25-28Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο