Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-04-2013 ]

Άρθρα Αλλάζουν αναδρομικά τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζουν οι Έλληνες ομογενείς-μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού

(Αλλάζουν αναδρομικά τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζουν οι Έλληνες ομογενείς-μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

• Τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων εξωτερικού και ιδίως των Ομογενών της διασποράς.
• Με τις νέες διατάξεις απλοποιείται αναδρομικά (αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε) η διαδικασία προσκόμισης των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τους κατοίκους που δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για το εισόδημα που αποκτούν από πηγές στην Ελλάδα.

Του Φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου.
(Μέλος στο Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α.)
e - mail: [email protected]

Πριν αναφερθούμε στις νέες διατάξεις του άρθρου 43 με τίτλο «Ρυθμίσεις για τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι κάτοικοι αλλοδαπής», του νέου  Νομοσχεδίου «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε στις 26-3-2013 από τη Βουλή και αναμένεται να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, θα υπενθυμίσω στους συναδέλφους Λ/Φ, τι ισχύει για την φορολογική κατοικία και τα κριτήρια για την υπαγωγή στη φορολογία των φυσικών προσώπων, κατοίκων ημεδαπής και αλλοδαπής.

Επίσης πότε μιλάμε για το παγκόσμιο εισόδημα και πότε για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα και τι σημαίνει η απάντηση στο ερώτημα: Στο γκισέ της εφορίας οδηγούνται όλοι οι κάτοικοι εξωτερικού? ότι όποιος ισχυρίζεται πως είναι κάτοικος εξωτερικού (όχι Έλλάδας) πρέπει να προσκομίζει στοιχεία μόνιμης κατοικίας από τη χώρα όπου ζει.

Η «εξέγερση» των ομογενών μας στην Μελβούρνη, στη Βικτώρια και σε άλλες χώρες του εξωτερικού που εργάζονται και ζουν εκεί, έπιασε τόπο?

Έντονα εξακολουθεί να απασχολεί τους Έλληνες ομογενείς- μονίμους κατοίκους εξωτερικού -το ζήτημα  του Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο προ μηνών (8-12-2012), ρεπορτάζ της ομογενειακής εφημερίδας της Αυστραλίας «Νέος Κόσμος», «Εφιάλτης έχει καταντήσει για τους ομογενείς της Αυστραλίας η απόφαση του ελληνικού Κράτους να επιβάλει το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας στους Έλληνες της διασποράς, πειθαρχούσα στην εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πάταξη της φοροδιαφυγής εντός και εκτός Ελλάδας».

Αναφορικά με το ζήτημα αυτό η «εξέγερση» των ομογενών μας στην Μελβούρνη και σε άλλες χώρες του εξωτερικού που εργάζονται και ζουν εκεί, εκδηλώθηκε με επανειλημμένα διαβήματα προς την Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών  εκ μέρους του Παγκοσμίου Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), στα οποία επισημαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις τέτοιου είδους πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των χωρών όπου διαβιούν οι ομογενείς.  

Επισημαίνεται επίσης, ότι στην περίπτωση της μη έκδοσης του πιστοποιητικού, οι Ομογενείς απειλούνται με διπλή φορολόγηση, καθώς δεν θα αναγνωρίζονται ως κάτοικοι εξωτερικού.

Υπενθυμίζουμε ότι οι τεράστιες αλλαγές στην αντιμετώπιση των κατοίκων εξωτερικού προέκυψαν με τη δημοσίευση του Ν. 3943/2011 τον Μάρτιο του 2011, που τροποποίησε μια σειρά από άρθρα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), τα οποία αρχίζουν πλέον να εφαρμόζονται στην πράξη.
 
Η έννοια της φορολογικής κατοικίας και τα κριτήρια για την υπαγωγή στη φορολογία των φυσικών προσώπων, κατοίκων ημεδαπής και αλλοδαπής.  
προσοχή γενικός κανόνας:

Η φορολογική κατοικία προσδιορίζει τον τόπο που φορολογείται το εισόδημα των φορολογουμένων.

Οι εμπλεκόμενες διατάξεις σχετικά με τη φορολογική κατοικία, το παγκόσμιο εισόδημα, και τις νέες υποχρεώσεις των κατοίκων εξωτερικού είναι: (βλ.  ΚΦΕ- Ν. 2238/1994):
• άρθρο 2 «Υποκείμενο του φόρου»
• Άρθρο 18 Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών  
• άρθρο 61 «Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης»,
• άρθρο 76.  «Αλλαγή κατοικίας ή έδρας»
Σχετικά οι: ΠΟΛ.1142/31.5.2012 «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας» και οι ΠΟΛ.1145/31.5.2012, ΠΟΛ.1161/16.7.2012, ΠΟΛ.1217/17.12.2012, ΠΟΛ.1216/17.12.2012, και ΠΟΛ.1062/28.3.2013.

Έτσι μιλάμε:

1ον. Για το παγκόσμιο εισόδημα:  

Σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται  κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα.  (βλ. άρθρο 2 «Υποκείμενο του φόρου», του Κ.Φ.Ε.- ν. 2238/1994 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 § 1 και 2 του Ν.3943/2011, από 31-3-2011).

2ον. Για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα:

Σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του.

Αντικείμενο φορολογίας:

πότε είναι το παγκόσμιο εισόδημα και πότε το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα? Η απάντηση μπορεί να δοθεί ως εξής:

1ον Είσαι κάτοικος Ελλάδας ή έχεις τη συνήθη διαμονή σου στην Ελλάδα (διαμένεις πάνω από 183 ημέρες)? Φορολογείσαι στην Ελλάδα και   οφείλεις να δηλώσεις τόσο το εισόδημα που αποκτάς στην Ελλάδα, όσο και το εισόδημα που αποκτάς παγκοσμίως.

2ον Είσαι κάτοικος εξωτερικού, που σημαίνει φορολογικά ότι δεν είσαι ούτε κάτοικος της Ελλάδας ούτε συνήθως διαμένεις σε αυτήν: Φορολογείσαι και υποβάλλεις δήλωση στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.

Προσοχή: με την νέα διάταξη του νόμου 4110/2013.

Η νέα διάταξη υποχρεώνει σε δήλωση τους κατοίκους εξωτερικού όταν έχουν τεκμήρια ακόμα και αν απαλλάσσονται από αυτά.

Έτσι σύμφωνα με τη νέα διάταξη του νόμου 4110/2013 στην παράγραφο 1 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε ορίζεται ότι:
«Υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης είναι όσοι δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού:

• για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα,
• ή υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε., ανεξάρτητα αν εμπίπτουν στην απαλλαγή της περίπτωσης η΄ του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε.».
(παρ. 1 του άρθρου 61 του ΚΦΕ, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νέου νόμου 4110/2013)

Επομένως (προσοχή):

• για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας (αδιάφορα από την ιθαγένειά τους) αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

• Αντιθέτως, για τους κατοίκους εξωτερικού, δηλαδή τα πρόσωπα που δεν είναι ούτε κάτοικοι της Ελλάδας ούτε συνήθως διαμένοντες σε αυτήν, αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος είναι μόνο το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.

Πότε θεωρείται συνήθης η διαμονή στην Ελλάδα:

• Το φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι διατηρεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, εφόσον η παραμονή του υπερβαίνει συνολικά τις 183 ημέρες μέσα στο ίδιο έτος.

• Η διαμονή τεκμαίρεται ως συνήθης, εκτός αν ο φορολογούμενος αποδείξει διαφορετικά. (παρ. 1, άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε.- ν. 2238/1994 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 § 1 και 2 του Ν.3943/2011, από 31-3-2011).

• Το βάρος της απόδειξης της φορολογικής κατοικίας έχει μεταφερθεί στο φορολογούμενο (παρ 7, άρθρο 61).

Όποιος ισχυρίζεται πως είναι κάτοικος εξωτερικού (όχι Ελλάδας) πρέπει να προσκομίζει στοιχεία μόνιμης κατοικίας της χώρας όπου ζεί.

• Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 § 1 του Κ.Φ.Ε., το βάρος της απόδειξης της συνήθους διαμονής το φέρει ο φορολογούμενος.  
• Υποχρεούται δηλαδή να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η μόνιμη διαμονή του σε άλλο κράτος όπου ζεί. (παρ 7, άρθρο 61).

• «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά, τα οποία υποχρεούται να υποβάλλει κάθε φυσικό πρόσωπο που δηλώνει ότι υπόκειται σε φόρο μόνο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην Ελλάδα, καθώς και οι προθεσμίες υποβολής τους στις αρμόδιες φορολογικές αρχές». (παρ. 8 του άρθρου 61).

Τεκμηρίωση της φορολογικής κατοικίας. (παρ 7 και 8, άρθρου 61):

Έτσι το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει κάτοικος εξωτερικού και φορολογείται στην Ελλάδα για το εισόδημά που αποκτά στην Ελλάδα, υποχρεούται,  με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του οικονομικού έτους 2012 (χρήση 2011) να υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπει η Υπ. απόφ. ΠΟΛ.1145/31.5.2012, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1217/17.12.2012.

Όπως αναφέρεται στην παρ. 8 του άρθρου 61 και στην ΠΟΛ.1145/31.5.2012, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1217/17.12.2012:
τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθη διαμονή στην αλλοδαπή οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με τη φετινή δήλωση εισοδήματος (του οικ. έτους 2012- χρήση 2011):

Α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας για τις χώρες με τις οποίες έχουμε υπογράψει ΣΑΔΦΕ.

Β) για τις υπόλοιπες χώρες:

αντίγραφο της Δήλωσης Εισοδήματος εάν προβλέπεται κάτι τέτοιο στη χώρα προέλευσης ή βεβαίωση από φορολογική αρχή της χώρας προέλευσης από την οποία να προκύπτει το παγκόσμιο εισόδημα του φορολογουμένου.

Αν δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιου από τα δύο αυτά δικαιολογητικά τότε πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας από δημόσια αρχή της χώρας προέλευσης (π.χ. δήμος), του ιδίου, αλλά και των. μελών της οικογένειάς του (σύζυγος, τέκνα), προκειμένου να αποδειχθεί ο ισχυρός δεσμός του φυσικού προσώπου με τη χώρα προέλευσης.

Προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, για το 2011(οικονομικό 2012):

Με την ΠΟΛ.1161/16.7.2012 η προθεσμία ορίσθηκε μέχρι 31-12-2012 και με την ΠΟΛ.1216/17.12.2012, παρατάθηκε μέχρι 29-3-2013, ενώ με την πρόσφατη ΠΟΛ.1062/28.3.2013, η προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 30-6-2013. Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μέσω του αντικλήτου τους

Σημαντική σημείωση:

Αν τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ή υποβληθούν εκπρόθεσμα, το φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι έχει την κατοικία του στην Ελλάδα και θα φορολογηθεί  στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του.   

(σχ. βλ. άρθρο 61 § 7 και 8 του Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκαν με το άρθρο 12 § 5 του νόμου 3943/2011).

Η σκοπιμότητα του νομοθέτη…….

Μέχρι σήμερα η όλη διαδικασία που συζητάμε και αναλύουμε δεν ήταν αυτόματη, αλλά περνούσε μέσα από τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλοί υπόχρεοι που παραμένουν κάτοικοι εξωτερικού, ενώ έχουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα.

Προσοχή στις περιπτώσεις που υπάρχει σύμβαση περί αποφυγής της διπλής φορολογίας:

Δεν υπόκειται σε φορολογία εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται από πρόσωπο που κατοικεί στην αλλοδαπή:

• αν μεταξύ της Ελλάδος και της χώρας κατοικίας του προσώπου υπάρχει σύμβαση περί αποφυγής  διπλής φορολογίας εισοδήματος και  ορίζει ότι το εισόδημα αυτό φορολογείται μόνο στη χώρα κατοικίας του προσώπου.

• Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή και αποκτάται από πρόσωπο που κατοικεί στην Ελλάδα.

Σημαντική παρατήρηση- υπενθύμιση:

Η  δυνατότητα της πίστωσης του φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, δίνεται μόνο για χώρες με τις οποίες υπάρχει ΣΑΔΦ σε ισχύ και μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα, (παρ. 9, άρθρο 9, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 1 του νέου Φ/Ν 4110/2013).

Οι φορολογούμενοι που κατοικούν σε κάποια χώρα του εξωτερικού οφείλουν να μελετούν την αντίστοιχη σύμβαση, εφόσον μία τέτοια σύμβαση έχει συναφθεί.

(Σχ. βλ. απαντήσεις Υπ. Οικ. «Ερωτήματα που αφορούν στον ορισμό της φορολογικής κατοικίας», αριθ. πρωτ.: 1035430/569/Α0012/8.4.2008)

Συμπερασματικά σημειώστε και κρατήστε αυτό:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 § 1 του Κ.Φ.Ε., το βάρος της απόδειξης της συνήθους διαμονής το φέρει ο φορολογούμενος .

Επομένως: Στο γκισέ της εφορίας οδηγούνται όλοι οι κάτοικοι εξωτερικού?

• Όποιος ισχυρίζεται πως είναι κάτοικος εξωτερικού (όχι Ελλάδας) πρέπει να προσκομίζει στοιχεία μόνιμης κατοικίας από τη χώρα όπου ζεί.
• να υποβάλλει δηλαδή τα δικαιολογητικά που προβλέπει η Υπ. απόφαση: ΠΟΛ.1145/31.5.2012, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1217/17.12.2012.

Προσοχή: Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται:

Σύμφωνα με την παραπάνω ΠΟΛ.1216/17.12.2012 από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται:

• όσοι αποκτούν εισόδημα από την Ε' πηγή εισοδήματος (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις) και μέχρι ποσού 500,00 € με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κ.Φ.Ε., καθώς και

• όσοι αποκτούν εισόδημα από τόκους καταθέσεων που φορολογούνται αυτοτελώς και εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.

Μεταφορά κατοικίας σε συνεργάσιμες χώρες:

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω αν το φυσικό πρόσωπο μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία σε συνεργάσιμες χώρες όπως π.χ (Αμερική, Καναδάς, Αυστραλία, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Ρωσία κτλ.) δεν υφίσταται καμία αμφισβήτηση.

Φορολογική υποστήριξη από τους Λ/Φ:

Από την ανάλυση που κάναμε τεκμαίρεται ότι ο φορολογούμενος που μεταναστεύει στο εξωτερικό και πρόκειται να μεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή στη χώρα προορισμού, θα πρέπει να παίρνει τη γνώμη του φορολογικού του συμβούλου και αυτή να είναι μελετημένη, καθότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να θεωρηθεί εκ των υστέρων ως κάτοικος Ελλάδας και να φορολογηθεί για το παγκόσμιο εισόδημά του στην Ελλάδα.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ.

Άρθρο 61. Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης
Τεκμηρίωση της φορολογικής κατοικίας.
(παρ 7 και 8, άρθρου 61

ΤΩΡΑ:                                                                                            ΠΡΙΝ:

Οι διατάξεις των παραγρ. 7,  8α και 8β του άρθρου 61 του ΚΦΕ- Ν. 2238/1994

  όπως τροποποιήθηκαν  με το:

 

Άρθρο 43 «Ρυθμίσεις για τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι κάτοικοι αλλοδαπής», του νέου νομοσχεδίου «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».

 

1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 83 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) οι λέξεις «κατόχων Α.Φ.Μ. » αντικαθίστανται µε τις λέξεις «, φορολογικών κατοίκων Ελλάδας».

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/ 1994, Α΄ 151), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η ως άνω τροποποιούμενη διάταξη, ως εξής:

 

 

 

 

 

 

 

«Το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει κάτοικος εξωτερικού και αποκτά πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει μαζί µε τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματος του,

βεβαίωση από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους στο οποίο δηλώνει κάτοικος από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του άλλου κράτους

ή αντίγραφο της εκκαθάρισης της φορολογίας εισοδήματος

ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της δήλωσης που υπέβαλε στο άλλο κράτος.

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη φορολογική αρχή ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή

δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή.

Ειδικά το φυσικό πρόσωπο που απασχολείται ως αλλοδαπό προσωπικό σε επιχείρηση που υπάγεται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α' 132) υποχρεούται να υποβάλει μαζί µε τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματος που προκύπτει στην ημεδαπή :

α) αντίγραφο του αλλοδαπού διαβατηρίου,

β) τη δημοσιευθείσα στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης του α.ν. 89/1967 και

γ) βεβαίωση της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι το εν λόγω φυσικό πρόσωπο απασχολείται σε επιχείρηση του α.ν. 89/1967 και ο χρόνος έναρξης αυτής της απασχόλησης.»

 

 

 

3. Η παράγραφος 8α του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η ως άνω τροποποιούμενη διάταξη, ως εξής:

 

8.α. «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου.»

 

 

 

 

 

4. Η παράγραφος 8β του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε., όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η ως άνω τροποποιούμενη διάταξη, ως εξής:

 

β. «Όσοι έχουν δηλώσει τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, σε φόρο µόνο για το εισόδημα τους που προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου αυτού, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού  Οικονομικών.

 

Αν δεν προσκομισθούν ή δεν προσκομισθούν εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά αυτά, οι υπόχρεοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημα τους.

 

Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος κλήσης των φορολογουμένων, η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

 

Οι διατάξεις των παραγρ. 7,  8α και 8β του άρθρου 61 του ΚΦΕ- Ν. 2238/1994

όπως ίσχυσαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του νόμου 3943/2011 και από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι την 31/3/2011.

 

Άρθρο 61. Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης.

 

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2,…………………….

2. Για τους εγγάμους, για τους οποίους συντρέχουν……………………….

3. Υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, στις πιο κάτω περιπτώσεις, είναι:……………………………

4. Η δήλωση αποτελεί δεσμευτικό τίτλο για το φορολογούμενο. Μπορεί…………………….

5. Όταν ο φορολογούμενος έχει αμφιβολίες αναφορικά……………………….

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου εφαρμόζονται …………………………………….

 

7. Το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει ότι υπόκειται σε φόρο μόνο για το εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά που ορίζονται με την απόφαση που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 Αν τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ή υποβληθούν εκπρόθεσμα, το φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι έχει την κατοικία του στην Ελλάδα.

 

Η παράγραφος 7  τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του νόμου 3943/2011 

Σημείωση:

(Παραθέτουμε για σύγκριση τα δικαιολογητικά που όρισε η   ΠΟΛ.1145/31.5.2012, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1217/17.12.2012 και αντί αυτών πλέον θα προσκομισθούν με αναδρομική ισχύ αυτά που ορίζονται στις νέες διατάξεις (παραπλέυρως):

 

«Α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας για τις χώρες με τις οποίες έχουμε υπογράψει ΣΑΔΦΕ.

Β) για τις υπόλοιπες χώρες:

αντίγραφο της Δήλωσης Εισοδήματος εάν προβλέπεται κάτι τέτοιο στη χώρα προέλευσης ή βεβαίωση από φορολογική αρχή της χώρας προέλευσης από την οποία να προκύπτει το παγκόσμιο εισόδημα του φορολογουμένου.

Αν δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιου από τα δύο αυτά δικαιολογητικά τότε πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας από δημόσια αρχή της χώρας προέλευσης (π.χ. δήμος), του ιδίου, αλλά και των. μελών της οικογένειάς του (σύζυγος, τέκνα), προκειμένου να αποδειχθεί ο ισχυρός δεσμός του φυσικού προσώπου με τη χώρα προέλευσης».)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά, τα οποία υποχρεούται να υποβάλλει κάθε φυσικό πρόσωπο που δηλώνει ότι υπόκειται σε φόρο μόνο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην Ελλάδα, καθώς και οι προθεσμίες υποβολής τους στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

 

 

 

 

 

 

β. Όσοι έχουν δηλώσει τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, σε φόρο μόνο για το εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 61, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

Αν δεν προσκομισθούν ή δεν προσκομισθούν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά αυτά, οι υπόχρεοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους.

 

Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος κλήσης των φορολογουμένων, η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

 

 

 

Η παράγραφος 8  τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του νόμου 3943/2011 

 Η συνέπεια του Υφυπουργού Οικονομικών κου Γιώργου Μαυραγάνη.

Θα βελτιώσει και άλλο με κίνητρα τη φορολογική κατοικία?

Κλείνοντας το σημερινό άρθρο δεν ξεχνώ να αναφερθώ σε ένα προηγούμενο άρθρο μου στην «Καθημερινή» (22-7-2012), όπου με τίτλο

«Οι βασικές κατευθύνσεις του νέου φορολογικού», ο κος Μαυραγάνης  μεταξύ άλλων αναφερόμενος στην πρόθεση της κυβέρνησης να αλλάξει το φορολογικό σύστημα της χώρας με μια «ριζοσπαστική φορολογική μεταρρύθμιση», που θα βασίζεται στον σεβασμό δέκα αρχών, είχε βάλει ψηλά τον πήχη για την φορολογική κατοικία.

Είχε μάλιστα αναγγείλει ότι αφού ακολουθήσουν επαφές με τους κοινωνικούς εταίρους, στο φορολογικό νομοσχέδιο μεταξύ των αλλαγών ειδικά για τη φορολογική κατοικία θα γίνει:

- Επανεξέταση ορισμένων διατάξεων που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα.

- θα προβλεφθούν κίνητρα σε οικονομικά εύρωστους αλλοδαπούς και ευκατάστατους συνταξιούχους για να μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα.

- και ακόμη ότι θα προβλεφθούν κίνητρα προσέλκυσης επιχειρηματιών και στελεχών, για να εγκατασταθούν στη χώρα μας.

Ποιος δεν θα συμφωνούσε με την καινοτομία τέτοιων ρυθμίσεων.

Οι νέες διατάξεις φαίνεται ότι κινούνται προς την κατεύθυνση της επανεξέτασης τέτοιων προγραμματισμένων μεταρρυθμίσεων με γνώμονα πάντα την ίση και δίκαιη μεταχείριση των Ελλήνων του εξωτερικού, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπ' όψη την τεράστια διαχρονική προσφορά της ομογένειας προς τη μητέρα πατρίδα.

Έχουμε πολλούς λόγους να περιμένουμε από το Υπουργείο Οικονομικών και ειδικά από τον Γιώργο Μαυραγάνη να ληφθεί σοβαρά  υπόψη και να αποδειχθεί στην πράξη, ότι η σημερινή πραγματικότητα, αλλά και η οικοδόμηση του μέλλοντος της χώρας σε στέρεες βάσεις, προϋποθέτουν και την χάραξη μιας οικονομικής πολιτικής που θα προσφέρει κίνητρα και φορολογικές διευκολύνσεις στους Ομογενείς, ώστε να επενδύσουν στην Ελλάδα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


6 Σχόλια

image description ANGELOS | April 2, 2013 2:32 PM | Απάντηση
Καλά μέχρι εδώ. Το παράλογο εφαρμογής τεκμηρίου διαβίωσης των 3000€ η 2500+2500€ πότε θα καταργηθεί?
image description ΓΙΩΡΓΟΣ | April 3, 2013 12:34 AM | Απάντηση
Αμφιβάλλω ότι οι Απόδημοι θα δουν τις νέες διατάξεις ως καλύτερες των προηγούμενων ή ως ανταποκρινόμενες στα παράπονά τους. Στην Αυστραλία οι ομογενείς ήδη είχαν εκφράσει τις υποψίες ότι η Ελλάδα θέλει να ξέρει τα εισοδήματά τους στην Αυστραλία γιά να τα φορολογήσει σε ανύποπτο χρόνο στο μέλλον, ή ακόμα και τώρα βρίσκοντας κάποια δικαιολογία ότι δήθεν αυτό που έστειλαν δεν είχε κάποια σφραγίδα. Δίνοντας την ευκαιρία και στους ομογενείς της Αμερικής και του Καναδά και της Γερμανίας να δώσουν τη δήλωσή με το ξένο εισόδημά τους αντί γιά το πιστοποιητικό που δεν μπορούσαν να πάρουν, απλά θα δημιουργήσει τις ίδιες υποψίες. Όταν η Ελληνική κυβέρνηση έχει χάσει την αξιοπιστία της στους Απόδημους, τέτοιες «λύσεις» το μόνο που κάνουν είναι να τους σπρώξουν να διακόψουν κάθε σχέση τους με τη μητέρα πατρίδα. Ο κ. Σεϊμένης σε άρθρα του επανειλημμένα και λεπτομερώς κατέγραψε τα προβλήματα. Δεν νομίζω ότι ο καινούργιος νόμος τα έλυσε.
image description ΤΗΟ | April 3, 2013 9:50 PM | Απάντηση
Κανένα πρόβλημα δεν λύνει το νέο νομοσχέδιο. Θα περιμένω και την ΠΟΛ να δω μήπως θέλει να πεί κάτι άλλο ο ποιητής. Τι αλλάζει με το καινούριο νομοσχέδιο? Όποιος κατάλαβε ας μου πεί. Αλλάξανε τη λέξη πιστοποιητικό με τη λέξη βεβαίωση? (Για αντίγραφο δήλωσης ή εκκαθαριστικό δεν το συζητάω, δεν το στέλνουν με τίποτα). Ας μεταφράσει κάποιος τη λέξη πιστοποιητικό και τη λέξη βεβαίωση σε έναν Ελληνοαμερικάνο. Πάλι στο έντυπο 6166 θα καταλήξουν. Δυστυχώς κανένας δε λέει ότι όλο αυτό το πρόβλημα δεν προέρχεται μόνο από την Ελληνική κυβέρνηση. Είναι ξεκάθαρα πίεση και από τα άλλα κράτη. Αν κάποια στιγμή θελήσουμε και αποφασίσουμε να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας θα δούμε ότι όσοι διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους για την προστασία των ομογενών και του κόπου τους, θα διαπιστώσουν και θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι το μαύρο χρήμα έχει πολλές πατρίδες. Όπως γίνεται και με διάφορους Άγγλους, Γερμανούς και λοιπούς αλλοδαπούς στην Ελλάδα. Είναι περισσότερο από ξεκάθαρο ότι όλα τα κράτη έχουν πιέσει για να βρούν μια άκρη σε αυτή τη φοροδιαφυγή που λαμβάνει χώρα. Ειδικά τα συνεργάσιμα. Γνωρίζω περίπτωση που ο ΟΓΑ ζήτησε τη σύνταξη πίσω από Έλληνα ομογενή της Αυστραλίας (ο οποίος φαινόταν Έλληνας στην Ελλάδα και Αυστραλός στην Αυστραλία). Αυτόν τον άνθρωπο ποιός το "έδωσε"? Σίγουρα όχι ο λογιστής ή η φορολογική του δήλωση, αφού ποτέ δεν δήλωνε τα τους ενός κράτους στο άλλο. Έχω την εντύπωση ότι όπως είναι τα πράγματα (εννοώ οι φορολογικές διατάξεις) η εξέλιξη θα είναι πολύ άσχημη. Πρέπει να νομοθετηθεί το από εδώ και πέρα. Ο έλεγχος από εδώ και πέρα. Εάν ελεγχθούν για το πρίν οι κάτοικοι του εξωτερικού να είστε σίγουροι ότι δεν θα μείνει ανεπηρέαστος ο κλάδος μας. Πάντως ακόμα κι αυτό να ψηφιστεί, οι κάτοικοι του εξωτερικού έχουν πρόβλημα και με τις χώρες τους, διότι κι εκεί έχουν κρύψει και γι αυτό δεν ζητάνε το πιστοποιητικό για να μας το στείλουν. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
image description Οο | April 15, 2013 6:32 PM | Απάντηση
Γεια σας, αυτη η αλλαγη ισχυει για τους Ελληνες που, λογω την κριση, βρισκουνται στο εξωτερικο... εχουν την φορολογικη κατοικια σε αλλη χωρα επειδη ειναι πανω απο 183 μερες... αλλα δεν ειναι ακομα "μονιμοι κατοικοι εξωτερικου"? Νομιζω ο νομος δεν μιλαει για "μονιμος κατοικος εξωτερικου" απλα λεει "κατοικος εξωτερικου"... <<Το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει κάτοικος εξωτερικού και αποκτά πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα>> Aλλα τα πιο πολλα αρθρα που διαβασα πανω απο αυτο το θεμα μιλανε για τους μονιμους κατοικοι εξωτερικου... και δεν εξηγει τι αλλαζει για καποιον που δηλωνει για την πρωτη φορα οτι ειναι κατοικος εξωτερικου (ας μην ειναι μονιμος).
image description g papas | May 14, 2013 3:47 PM | Απάντηση
Ας υποθεσουμε οτι καποιος αλλοδαπος μονιμος κατοικος εξωτερικου ενοικιαζει ενα σπιτι στην Ελλαδα οπου διαμενει 3 μηνες τον χρονο και θελει να αγορασει ενα ΙΧ. Για να αγορασει το ΙΧ χρειαζεται ΑΦΜ, οκ αλλα και καρτα μονιμου κατοικου Ελλαδος (πρασινη για υπηκοτους ΕΕ) επομενως πως μπορει να επικαλεσθει το γεγονος οτι ειναι μονιμος κατοικος εξωτερικου οταν μολις τωρα δηλωσε κατοικος Ελλαδος προκειμενου να αγορασει το ΙΧ? Φαυλος κυκλος.
image description fotis | June 9, 2013 3:00 PM | Απάντηση
eimai katoikos eksoterikou(Ellinas)kai thelo na agoraso oikia stin ellada ,tha xreiastei na diakologiso ta xrimata gia tina gora i aplos tha forologitho tis agoras??
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο