Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-02-1998 ]

ΠΟΛ.1069/25.2.1998 Γνωστοποίηση κωδικών αριθμών εσόδων προϋπολογισμού της πρόσθετης εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (προσαύξηση)

(Γνωστοποίηση κωδικών αριθμών εσόδων προϋπολογισμού της πρόσθετης εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (προσαύξηση) )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΓνωστοποίηση κωδικών αριθμών εσόδων προϋπολογισμού της πρόσθετης εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (προσαύξηση)
10296901/356/Τ&ΕΦ/ΠΟΛ.1069/25.2.1998

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α'/11.9.1997), οι προσαυξήσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 του ανωτέρω Νόμου (εκπρόθεσμης ή ανακριβούς απόδοσης ή παράλειψης απόδοσης φόρων κ.λπ.) αφορούν και την εισφορά ΟΓΑ επί του φόρου εισοδήματος και την εισφορά ΟΓΑ επί των τελών χαρτοσήμου.
Επομένως, για τις παραβάσεις ως προς την απόδοση των εισφορών αυτών, επιβάλλονται, κατά περίπτωση, οι οριζόμενες στο άρθρο 1 προσαυξήσεις (σχετική εγκύκλιος υπ' αριθ. 1125403/2171/Α0012/ΠΟΛ.1317/2.12.1997).
Τα έσοδα από τις προσαυξήσεις των εισφορών αυτών θα εμφανίζονται στον προϋπολογισμό εσόδων στους κατωτέρω ΚΑΕ.


α) Στους ΚΑΕ 0511 και 0512 τα έσοδα της πρόσθετης εισφοράς ΟΓΑ (προσαύξησης) επί του φόρου εισοδήματος.
β) Στον ΚΑΕ 1716 τα έσοδα της πρόσθετης εισφοράς ΟΓΑ Τελών Χαρτοσήμου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο