Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-03-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Β13-323/22.1.2013 Απάντηση στην ερώτηση των 16 Βουλευτών της Ν.Δ.

(Απάντηση στην ερώτηση των 16 Βουλευτών της Ν.Δ.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 22.1.2013
Αρ.Πρ. Β13-323

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Γ. Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ - Γ.Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
ΤΗΛ. : 213 15 14 305
Email: [email protected]
FAX : 210 3837843

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην ερώτηση των 16 Βουλευτών της Ν.Δ.

Σχετ.: Ερώτηση 4646/03-12-2012.

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι ανωτέρω 16 Βουλευτές της Ν.Δ., με θέμα : «Αποτελέσματα από την εφαρμογή του Ν. 4013/2011 (Άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα)» και κατά το μέρος που το διαλαμβανόμενα σε αυτή εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γ.Γ. Εμπορίου-Γ.Γ. Καταναλωτή, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4013/2011 αντικαταστάθηκε το έκτο εδάφιο του Ν.3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) σχετικά με την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η σχετική απόφαση του δικαστηρίου για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 101 του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και η απόφαση που επικυρώνει την συμφωνία εξυγίανσης ή που απορρίπτει την αίτηση επικύρωσης του άρθρου 106ζ του ίδιου Κώδικα δημοσιεύεται αμελλητί σε περίληψη στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Νομικών) με επιμέλεια του μεσολαβητή - εφόσον υπάρχει - ή διαφορετικά του οφειλέτη. Για το διάστημα από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου και μέχρι πριν την πλήρη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ., οι ανωτέρω αποφάσεις για τις ανώνυμες εταιρείες καταχωρούνται στα κατά τόπους αρμόδια Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΑΕ).

Μέχρι και σήμερα και μετά την ισχύ του ανωτέρω νόμου δεν έχει κατατεθεί σχετική δικαστική απόφαση των άρθρων 101 & 106ζ του ΠτΚ από τις εποπτευόμενες στην Υπηρεσία μας ανώνυμες εταιρείες πλιν της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «..................................» με αριθμό ΓΕΜΗ 7568931000 (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ. 8057/06/Β/86/11) που κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας από το Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου μας, (αριθμός ανακοίνωσης Κ5-770/20-12-2012), σύμφωνα με την οποία η ως άνω ανώνυμη εταιρεία κατέθεσε αίτηση την 31-10-2012 με γενικό αριθμό κατάθεσης 179379/2012 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκούσια δικαιοδοσία) με αίτημα την υπαγωγή της στο κατ' άρθρο 106ια του ΠτΚ, καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Οι υπηρεσίες Γ.Ε.Μ.Η. στην παρούσα φάση, δεν έχουν το σύνολο των στοιχείων στα αρχεία τους, ήτοι δεν έχει γίνει ανάκληση των στοιχείων από τις προηγούμενες υπηρεσίες μητρώου περιφερειακών αυτοδιοικήσεων, αλλά επίσης, δεν έχουν διακριτές κατηγορίες εταιρειών, που υπήχθησαν στην εν λόγω διάταξη. Συνεπώς, τα όποια στοιχεία μπορούν να χορηγήσουν σήμερα, δε θα είναι τα πλήρη και δε θα είναι ασφαλή.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Πρωτοδικεία της χώρας, είναι η μόνη ασφαλής πηγή άντλησης και χορήγησης αυτών των στοιχείων.

Εξάλλου, το μόνο στοιχείο το οποίο θα μπορούσαν να παράσχουν οι υπηρεσίες του Γ.Ε.Μ.Η., είναι ο συνολικός αριθμός που έχει καταθέσει σχετική αίτηση, σύμφωνα με την ακολουθούμενη διαδικασία. Ήτοι, οι υπηρεσίες Γ.Ε.Μ.Η. δεν έχουν αρμοδιότητα για την παρακολούθηση της πορείας των αιτήσεων υπαγωγής εταιρειών στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Την εν λόγω διαδικασία γνωρίζει και παρακολουθεί ο Δικαστής, που όρισε μεσολαβητή στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Όπως επίσης, γνωρίζουν τα Πρωτοδικεία πόσες περιπτώσεις έχουν ολοκληρωθεί, πόσες είναι σε εκκρεμότητα και πόσων έχουν «αποτύχει» οι σχετικές αιτήσεις.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν έχει στοιχεία, ή σε κάθε περίπτωση, τα πλήρη στοιχεία τα οποία κατέχουν τα Πρωτοδικεία, εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις των εταιρειών, που υπάγονται στην εποπτεία των Δ/νσεων Α.Ε. και Πίστεως και Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου μας.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο