Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-03-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1039741 ΕΞ 5.3.2013 Παραστατικό καταβολής οφειλόμενων ποσών σε συνταξιούχο, εργολήπτη δημοσίων έργων

(Παραστατικό καταβολής οφειλόμενων ποσών σε συνταξιούχο, εργολήπτη δημοσίων έργων)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Αθήνα, 5/3/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1039741 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜA Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3610065
FΑΧ : 210 3615052

ΘEMA: Παραστατικό καταβολής οφειλόμενων ποσών σε συνταξιούχο, εργολήπτη δημοσίων έργων.

ΣΧΕΤ.: Η από 27.2.2013 αίτησή σας.

Σε απάντηση της ανωτέρω αίτησής σας, σχετικά με το φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδοθεί για την καταβολή δικαιούμενων ποσών σε συνταξιούχο εργολήπτη δημοσίων έργων, προερχόμενων από αναθεώρηση τιμών για την κατασκευή συγκεκριμένου δημοσίου έργου, η οποία (κατασκευή) ολοκληρώθηκε πριν τη διακοπή εργασιών του ενδιαφερόμενου λόγω συνταξιοδότησης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. (υποπαρ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012), ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.), αποδεικνύουν τις συναλλαγές με τη σύνταξη τίτλου κτήσης, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις παρ. 14 και 15 του ίδιου άρθρου, στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής.

2. Επίσης, με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1004/4.1.2013 διευκρινίστηκε ότι ως τίτλος κτήσης μπορεί να θεωρηθεί ενδεικτικά, κάθε έγγραφη συμφωνία (συμφωνητικό), υπεύθυνη δήλωση, ακόμα και τιμολόγιο (αγοράς), αρκεί να περιλαμβάνονται όλα τα προαπαιτούμενα δεδομένα.

3. Ενόψει των ανωτέρω, στις περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου και όπως άλλωστε έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν (έγγραφά μας Δ15Β 1119802 ΕΞ 30.8.2012, 1068082/521/20.9.2006), για την καταβολή δικαιούμενων ποσών λόγω αναθεώρησης τιμών σε εργολάβο δημοσίων έργων, ο οποίος, κατά το χρόνο γένεσης της σχετικής απαίτησης έχει προβεί σε διακοπή εργασιών λόγω συνταξιοδότησης, δηλαδή δεν είναι πλέον υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών του Κ.Φ.Α.Σ., εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. που προβλέπουν την έκδοση «τίτλου κτήσης» από το πρόσωπο που βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη, το οποίο και θα καταβάλλει τη σχετική αμοιβή, μη αποκλειομένης και της δυνατότητας έκδοσης τιμολογίου (αγοράς), βάσει των όσων αναφέρθηκαν στην παρ. 2 του παρόντος.Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Κων/νος Αγκιναρασταχάκης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο