Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-03-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1026297 ΕΞ 14.2.2013 Εκδιδόμενα από τους ασφαλιστικούς συμβούλους και πράκτορες φορολογικά στοιχεία σύμφωνα με τον νέο Κ.Φ.Α.Σ.

(Εκδιδόμενα από τους ασφαλιστικούς συμβούλους και πράκτορες φορολογικά στοιχεία σύμφωνα με τον νέο Κ.Φ.Α.Σ.)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Αθήνα, 14/2/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1026297 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜA Β΄ - Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3610065
FΑΧ : 210 3615052

ΘEMA: Ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ.

Σχετ.: Οι από 25.1.2013 και 5.2.2013 αιτήσεις σας.

Σε απάντηση των ως άνω σχετικών αιτήσεων σας, με τις οποίες θέτετε ερωτήματα ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ.1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012) για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις συναλλαγών στις οποίες αναφέρεστε, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Ως προς τα εκδιδόμενα από τους ασφαλιστικούς συμβούλους και πράκτορες φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. και βάσει των διευκρινίσεων που παρασχέθηκαν με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1004/4.1.2013, στις περιπτώσεις χορήγησης αμοιβών (προμηθειών), που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., σε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, δύναται ο λήπτης των υπηρεσιών, υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, να εκδίδει εκκαθάριση έως το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλομένων με την προϋπόθεση ότι αφορά το σύνολο των συναλλαγών στην ίδια διαχειριστική περίοδο, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που ρυθμίζονταν με επιμέρους Υπουργικές Αποφάσεις, όπως οι ασφαλιστές, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι και πράκτορες.

2. Περαιτέρω, θέτουμε υπόψη σας, όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, ότι με τις διατάξεις των παραγράφων 9 έως και 12 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται ρητά το περιεχόμενο των τιμολογίων και δεν κρίνεται σκόπιμη η παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων επί αυτού.

3. Επίσης, επί του ερωτήματός σας σχετικά με την έκδοση εκκαθαρίσεων, σας επισημαίνουμε ότι η έκδοση των εκκαθαρίσεων προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. και ουδεμία μεταβολή δεν έχει επέλθει στη εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων σε σχέση με τα όσα ίσχυαν με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. και των διευκρινίσεων που είχαν παρασχεθεί με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.3/24.11.1992.

4. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. δεν ορίζεται υποχρέωση θεώρησης βιβλίων (απλογραφικών και διπλογραφικών), πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ.. Συνεπώς η εκτύπωση των βιβλίων μπορεί να γίνει σε κάθε είδους έντυπο ή μπορεί να μην εκτυπώνονται και να φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα με την προϋπόθεση όμως ότι τα δεδομένα τους εκτυπώνονται άμεσα όταν ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο.Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κων/νος Αγκιναρασταχάκης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο