Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-10-2003 ]

ΙΚΑ: Ε00.88/13/10/2003 Αναδρομική αύξηση εισφοράς υπέρ Ο.Ε.Ε.

(Αναδρομική αύξηση εισφοράς υπέρ Ο.Ε.Ε.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αναδρομική αύξηση εισφοράς υπέρ Ο.Ε.Ε. Αναδρομική αύξηση εισφοράς υπέρ Ο.Ε.Ε.

Σχετ.: Εγκ. 56/03.Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. Γ΄ του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/8.5.03) κυρώθηκαν και απέκτησαν ισχύ νόμου οι διατάξεις του άρθρου 13 της Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 15ης Απριλίου του 2002, που προέβλεπαν αναδρομική τμηματική αύξηση της εισφοράς που καταβάλλουν οι εργοδότες και οι ασφαλισμένοι υπέρ του Οργανισμού της Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.).

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την υπ΄ αρ. 56/15.7.2003 εγκύκλιο της Δ/νσής μας, οι αναδρομικές εισφορές που προκύπτουν βάσει των ανωτέρω διατάξεων για τη χρονική περίοδο από 29/4/02 μέχρι 30/9/03, πρέπει να καταβληθούν εφάπαξ (με προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης) μέχρι 28/11/03 αποκλειστικά στα Υποκ/τα και Παρ/τα του ΙΚΑ της έδρας του εργοδότη.

Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ και προς διευκόλυνση των εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων, δίνεται η δυνατότητα ώστε η ανωτέρω καταβολή των εισφορών να πραγματοποιηθεί και μέσω των εξής τραπεζικών λογαριασμών:

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας με Νο 040/546384-00 και τίτλο : ΙΚΑ καταθέσεις αναδρομικών εισφορών Ο.Ε.Ε.

Εμπορικής Τράπεζας με Νο 001/84754188 και τίτλο: ΙΚΑ καταθέσεις αναδρομικών εισφορών Ο.Ε.Ε.


Με ευθύνη των Δ/ντών των Υποκ/των να κοινοποιηθεί το παρόν έγγραφο σε όλες τις επαγγελματικές οργανώσεις, επιμελητήρια, εμπορικούς συλλόγους , Δήμους, κλπ. της ασφαλιστικής τους περιοχής και να αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση σε ευδιάκριτους χώρους του Υποκ/τος προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο