Σχόλια

Στην με αρ. πρωτ.: 1083584/732/0015Β' αναφέρονται τα εξής :
....

Επειδή οι Φ.Τ.Μ. δεν έχουν τη δυνατότητα αναγραφής όλων των ζητουμένων στοιχείων (είδος θεραπευτικού μέσου, ονοματεπώνυμο κ.λπ.), είναι δυνατόν οι πωλήτριες επιχειρήσεις (εν προκειμένω τα καταστήματα πώλησης ορθοπεδικών ειδών), να συντάσσουν ένα δικό τους έντυπο το οποίο μπορούν να ονομάζουν π.χ. «βεβαίωση πώλησης» και στο οποίο θα αναγράφονται όλα τα επιπλέον από τις φορολογικές διατάξεις ζητούμενα στοιχεία από την Υπηρεσία σας. Στη βεβαίωση αυτή θα αναφέρεται ο αριθμός της φορολογικής απόδειξης και θα επισυνάπτεται η απόδειξη. Επίσης δεν απαγορεύεται, αν αυτό γίνεται δεκτό από την Υπηρεσία σας, η αναγραφή των απαιτούμενων στοιχείων να γίνεται στο πίσω μέρος της απόδειξης που εκδίδεται από Φ.Τ.Μ..

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, εφόσον το κρίνεται αναγκαίο, μπορείτε ως διαδικασία να επιβάλλετε την προσκόμιση οποιουδήποτε μη φορολογικού παραστατικού, εντύπου, βεβαίωσης κ.λπ. με τα αναγκαία σε σας στοιχεία, καθόσον κάτι τέτοιο δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), οι οποίες εξυπηρετούν καθαρά φορολογικούς σκοπούς.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-03-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1046743 ΕΞ 14.3.2013 Σχετικά με την έκδοση των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών από επιχειρήσεις του κλάδου επισκευής αυτοκινήτων, μετά την εφαρμογή από 01/01/2013 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ. 1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012-ΦΕΚ Α΄222)

(Σχετικά με την έκδοση των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών από επιχειρήσεις του κλάδου επισκευής αυτοκινήτων, μετά την εφαρμογή από 01/01/2013 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ. 1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012-ΦΕΚ Α΄222))

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Αθήνα, 14/03/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1046743 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜA Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3610030
FΑΧ : 210 3642682

Θέμα: Σχετικά με την έκδοση των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών από επιχειρήσεις του κλάδου επισκευής αυτοκινήτων, μετά την εφαρμογή από 01/01/2013 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ. 1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012-ΦΕΚ Α΄222).

Σχετ.: Το αριθμ. 364/22.02.2013 έγγραφο σας

Αγαπητοί κύριοι,

Αναφερόμενοι στο ως άνω σχετικό έγγραφο σας με το οποίο θέτετε τα ζητήματα:

α) της παράτασης του καταληκτικού χρόνου προμήθειας Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. έως 28/02/2013 από τους νέους υπόχρεους στη χρήση τους κατά τον Κ.Φ.Α.Σ.(παρ.1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012-ΦΕΚ Α΄222) και

β) της μη δυνατότητας αναγραφής στις αποδείξεις που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Τ.Μ. ορισμένων πρόσθετων πληροφοριών ως στοιχείων που ζητούν διάφοροι φορείς με βάση τη δική τους νομοθεσία (π.χ. αναλυτική περιγραφή υπηρεσιών με την αντίστοιχη αμοιβή ανά εργατοώρα κ.λ.π.) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Ήδη με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1036/22.2.2013 για την διευκόλυνση των υπόχρεων δόθηκε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία προμήθεια Φ.Τ.Μ. έως την 29/03/2013.

2. Σχετικά με την αναφορά σας περί μη δυνατότητας αναγραφής ορισμένων πρόσθετων πληροφοριών που ζητούνται από διάφορους φορείς όταν εκδίδονται οι αποδείξεις με τη χρήση Φ.Τ.Μ., σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο του με αρ. πρωτ. 1083584/732/0015Β'/3.10.2000 εγγράφου προς το Τ.Ε.Β.Ε. (νυν Ο.Α.Ε.Ε.) για ανάλογη εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παράγραφο 5 αυτού και στις περιπτώσεις που μνημονεύονται στο σχετικό έγγραφο σας.Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Κων/νος Αγκιναρασταχάκης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


1 Σχόλια

image description Γιώργος | Μαρτίου 26, 2013 8:36 μ.μ. | Απάντηση
Αυτό, λοιπόν, σημαίνει απλοποίηση της νομοθεσίας!;!;!;
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο