Σχόλια

Σημείωση: Η παρακάτω διοικητική λύση που δόθηκε από το Υ.Ο., αφορά προφανώς κάποια μορφή επιχείρησης που δεν ανήκει στα κατονομαζόμενα επαγγέλματα του άρθρου 48 παρ. 1 του ν. 2238/1994. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήξαμε διότι στο κείμενο της απάντησης αναφέρεται χαρακτηριστικά "και κατά συνέπεια επειδή η μορφή της επιχείρησης σας δεν κατονομάζεται στις διατάξεις αυτές θα πρέπει να εκδίδετε τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, για τις παρεχόμενες από εσάς υπηρεσίες στο κοινό, με βάση τα άρθρα 7 και 9 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ.1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012-ΦΕΚ Α΄222) και το άρθρο 1 του Ν.1809/1988".
Κατά τη γνώμη μας ο τίτλος της κατωτέρω απάντησης θα έπρεπε να ήταν διαφορετικός προκειμένου να μη δημιουργείται σύγχυση στους ενδιαφερόμενους, μιας και οι φυσιοθεραπευτές (ως ελ. επαγγελματίες) εμπίπτουν στα κατονομαζόμενα επαγγέλματα της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-03-2013 ]

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1047046 ΕΞ 14.3.2013 Φυσιοθεραπευτές. Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ.

(Φυσιοθεραπευτές. Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ.)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Αθήνα, 14/03/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1047046 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜATA: Α΄- Β΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3638389
FΑΧ : 210 3641620
ΘΕΜΑ: Φυσιοθεραπευτές. Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ.

ΣΧΕΤ: Η από 26-2-2013 αίτησή σας.

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής αίτησής σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. καταργήθηκαν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ., και γι’ αυτό το λόγο από 1/1/2013 οι φυσιοθεραπευτές και οι ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα παύουν να τηρούν το πρόσθετο βιβλίο πελατών, που τηρούσαν σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της περίπτωσης ιδ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.
Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι, όπως διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1036/22.2.2013 η δυνατότητα της έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό είτε χειρόγραφα από θεωρημένο στέλεχος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 παρέχεται, μεταξύ άλλων, στους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα μόνο σε αυτούς που κατονομάζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 και κατά συνέπεια επειδή η μορφή της επιχείρησης σας δεν κατονομάζεται στις διατάξεις αυτές θα πρέπει να εκδίδετε τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, για τις παρεχόμενες από εσάς υπηρεσίες στο κοινό, με βάση τα άρθρα 7 και 9 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ.1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012-ΦΕΚ Α΄222) και το άρθρο 1 του Ν.1809/1988, ήτοι με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του νόμου αυτού, ενώ σε περίπτωση βλάβης τους από χειρόγραφα θεωρημένα στελέχη με παροχή δυνατότητας χρήσης των στελεχών αυτών και για παροχή υπηρεσιών εκτός των κύριων επαγγελματικών σας εγκαταστάσεων (έδρα ή υποκατάστημα).

Τέλος, ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, για την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ. είναι εκείνος της συνολικής ολοκλήρωσης της παροχής της υπηρεσίας μη αποκλειόμενης και της προγενέστερης ή και τμηματικής έκδοσης τους, για υπηρεσία βεβαία και εκκαθαρισμένη.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


11 Σχόλια

image description ΚΩΣΤΑς ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | Μαρτίου 20, 2013 9:50 π.μ. | Απάντηση
Ποιά είναι η μορφή της επιχείρησης του φυσιοθεραπευτή που έκανε την αίτηση;
image description thomas13 | Μαρτίου 20, 2013 9:34 π.μ. | Απάντηση
Παιδιά, η παραπάνω απάντηση του Υπουργείου δεν αφορά φυσικοθεραπευτή ελεύθερο επαγγελματία. Το συγκεκριμένο ελευθέριο επάγγελμα αναφέρεται στο άρθρο 48 του Ν. 2238/1994 και κατά συνέπεια μπορεί να εκδίδει ΑΠΥ που έχουν θεωρηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ. Κάνω λάθος;
image description ΓΙΑΝΝΗΣ | Μαρτίου 20, 2013 9:18 π.μ. | Απάντηση
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΕΔΩ. Ο ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΡΘΡΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ. ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΦΤΜ. ΤΕΛΙΚΑ ΜΑΣ ΜΠΕΡΔΕΥΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΙΣΤΕΥΩ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ Αρθρο 48. Εισόδημα και απόκτηση του 1.Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και εμπειρογνώμονα.
image description ΝΙΚΟΣ | Μαρτίου 20, 2013 9:15 π.μ. | Απάντηση
ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ, ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ???
image description C.F.C. | Μαρτίου 20, 2013 9:20 π.μ. | Απάντηση
"επειδή η μορφή της επιχείρησης σας δεν κατονομάζεται στις διατάξεις αυτές" αν οι επεξηγήσεις καταργούν και τους Νόμους τι να πει κανείς, ή κάποιο άλλο επάγγελμα αφορά η απάντηση ή ο συντάκτης της δεν ξέρει τι του γίνεται ...
image description ΚΩΣΤΑΣ | Μαρτίου 20, 2013 10:34 π.μ. | Απάντηση
ΠΗΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΑΕ ΕΠΕ
image description NIKOS | Μαρτίου 20, 2013 10:19 π.μ. | Απάντηση
ENTAΞΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΕΜΕ...ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΡΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ...ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΝΤΟΥΦΕΚΙΑ???
image description diba | Μαρτίου 20, 2013 12:46 μ.μ. | Απάντηση
Ευτυχως που καταργηθηκε ο ΚΒΣ και απλοποιηθηκε το συστημα...
image description xristoseyag | Μαρτίου 20, 2013 1:16 μ.μ. | Απάντηση
οντως τα εκαναν απλα τα πραγματα..δεν μπερδευομαστε καθολου ουτε ειναι αντιφατικοι οι νομοι...οι λογοθεραπευτες κανενας νομος δεν λεει που πανε και μαλλον βαζουν και φτμ..αλλοι ειναι και στις δυο περιπτωσεις..ο θεος βοηθος...
image description ANNA | Μαρτίου 20, 2013 2:14 μ.μ. | Απάντηση
ΜΙΛΗΣΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ. ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΩ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ
image description εφη | Μαρτίου 20, 2013 7:32 μ.μ. | Απάντηση
Λετε: Η απαντηση αφορα ΑΕ και ΕΠΕ. οκ...τι γινεται ομως με τις ΟΕ/ΕΕ? ισχυει κι εκει?
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο