Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1027433 ΕΞ 18.2.2013 Απαλλαγή από τη θεώρηση των αποδείξεων λιανικής για την παροχή υπηρεσιών βάσει της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 σε σχέση με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (υποπαρ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 – ΦΕΚ Α΄ 222)

(Απαλλαγή από τη θεώρηση των αποδείξεων λιανικής για την παροχή υπηρεσιών βάσει της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 σε σχέση με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (υποπαρ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 – ΦΕΚ Α΄ 222))

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Αθήνα, 18/2/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1027433 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜA Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3610065
FΑΧ : 210 3615052

ΘEMA:Απαλλαγή από τη θεώρηση των αποδείξεων λιανικής για την παροχή υπηρεσιών βάσει της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 σε σχέση με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (υποπαρ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 – ΦΕΚ Α΄ 222).

Σχετ.: Η από 7.2.2013 αίτησή σας.

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής αίτησής σας, με την οποία ρωτάτε εάν εξακολουθεί να ισχύει η απαλλαγή από τη θεώρηση των στοιχείων λιανικής για την παροχή υπηρεσιών από εταιρίες ενοικιάσεως αυτοκινήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β1 της παρ. 1 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1004/4.1.2013 με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες σχετικά με την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. διευκρινίστηκε ότι μεταξύ άλλων οι διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 «περί απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων» εξακολουθούν να ισχύουν, στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και μόνο για τα φορολογικά στοιχεία για τα οποία προβλέπεται η θεώρησή τους, βάσει των οριζομένων στις σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.

2. Επίσης, με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1198/23.7.2002 με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1166/2002 (η οποία εξακολουθεί να ισχύει όπως κωδικοποιήθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003) διευκρινίστηκε ότι οι επιτηδευματίες που έχουν τζίρο άνω των 2.934.702 ευρώ και μέσο όρο προσωπικού άνω των πενήντα (50) ατόμων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) εκδίδουν αθεώρητες τις Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης ή Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών μόνο στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται υποχρέωση χρήσης Φ.Τ.Μ. ή στις περιπτώσεις βλάβης της Φ.Τ.Μ. ή του Η/Υ με τη χρήση των οποίων εκδίδονται.

3. Ενόψει των ανωτέρω, δεδομένου ότι οι εταιρίες ενοικιάσεως αυτοκινήτων εκδίδουν αποδείξεις λιανικής για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του ν.1809/1988, ήτοι με τη χρήση Φ.Τ.Μ. ή μηχανισμού σήμανσης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988, εφόσον οι εν λόγω εταιρίες πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β1 της παρ. 1 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003, σε περίπτωση βλάβης της Φ.Τ.Μ. ή του μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., καθώς και στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών εκτός των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, εκδίδουν αθεώρητες αποδείξεις λιανικής για την παροχή υπηρεσιών, επί των οποίων πρέπει να τίθεται εντύπως ή με σφραγίδα η ένδειξη «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΥΟ ΠΟΛ.1083/2003».

Αυτονόητο είναι ότι οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που πληρούν τις προϋποθέσεις μόνο των περιπτώσεων β2 και β3 της παρ.1 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003, δεν απαλλάσσονται της θεώρησης των στοιχείων λιανικής για την παροχή υπηρεσιών και κατά συνέπεια για τις εκτός επαγγελματικής εγκατάστασης λιανικές παροχές υπηρεσιών και σε περίπτωση βλάβης της Φ.Τ.Μ. ή του μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. εκδίδουν θεωρημένες τις εν λόγω αποδείξεις.Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κων/νος Αγκιναρασταχάκης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο