Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-02-1998 ]

ΠΟΛ.1054/19.2.1998 Συνέπειες ακάλυπτης επιταγής

(Συνέπειες ακάλυπτης επιταγής )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 1998
Αριθ.Πρωτ.: 1024550/1086-7/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 20/02/1998/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1054

ΘΕΜΑ: Συνέπειες ακάλυπτης επιταγής.
ΣΧΕΤ.: 1094342/7936-7/0016 ΠΟΛ. 1254/16.9.1997 εγκύκλιος.

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1094342/7936-7/0016/εγκυκλίου που αναφέρεται στο ίδιο θέμα, σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α'/17.2.1998) επανήλθε στους προϊσταμένους των ΔΟΥ και Τοπικών Γραφείων η αρμοδιότητα για την επιβολή της προσαύξησης, στις περιπτώσεις που επιστρέφεται από την Τράπεζα της Ελλάδος στην αρμόδια ΔΟΥ επιταγή που δεν πληρώθηκε.

Για το λόγο αυτό, από 17.2.1998 και εφεξής οι αποφάσεις επιβολής της εν λόγω προσαύξησης πρέπει να εκδίδονται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ ή του Τοπικού Γραφείου, ως αρμοδίου οργάνου.
Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της προσαύξησης για τις επιταγές που επιστρέφονται απλήρωτες από την ημερομηνία της δημοσίευσης του νόμου και εντεύθεν.
Η επιβαλλόμενη προσαύξηση της οφειλής, με σχετική πράξη του προϊσταμένου της ΔΟΥ, που είναι ίση με το ποσό της εκδοθείσης επιταγής που δεν πληρώθηκε, μειώνεται κατά το ποσό εκείνο, που υπήρχε ως διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο κατά την ημερομηνία εμφάνισης της επιταγής ή της τελευταίας ημέρας του οκταημέρου, εφόσον αυτή εμφανίστηκε στην πληρώτρια τράπεζα μετά την παρέλευση των οκτώ (8) ημερών.
Περιορίζεται δε περαιτέρω κατά το ήμισυ (50%) η προσδιορισθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω προσαύξηση, εφόσον καταβληθεί ολόκληρο το ποσό της επιταγής σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την ημερομηνία εκείνη, σύμφωνα με την οποία ειδοποιείται εγγράφως από την αρμόδια ΔΟΥ ο εκδότης αυτής της επιταγής.
Για το σκοπό αυτό οι επιταγές που επιστρέφονται από την Τράπεζα της Ελλάδος στις αρμόδιες ΔΟΥ απλήρωτες θα πρωτοκολλούνται και θα ειδοποιούνται άμεσα, με επίδοση σχετικής ειδοποίησης, οι εκδότες αυτών, στην οποία θα αναφέρεται ρητά η ταχθείσα, σύμφωνα με το νόμο προθεσμία (των τριών (3) ημερών) πληρωμής αυτών. Τέλος και σε κάθε περίπτωση, το χρέος που εξοφλήθηκε με τη μη πληρωθείσα επιταγή, αναβιώνει από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού με αυτή αποδεικτικού είσπραξης με όλες τις συνέπειες της υπερημερίας για τον υπόχρεο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο