Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-03-2013 ]

ΠΟΛ.1048/12.2.2013 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1009/ 31.12.2012 «Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικού έτους 2012

(Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1009/ 31.12.2012 «Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικού έτους 2012)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση: Νικηταρά 1 & Εμμ. Μπενάκη
Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3806464
FAX: 210 3809340

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΟΛ 1048

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1009/ 31.12.2012 «Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικού έτους 2012».

Tροποποιoύνται τα σημεία Ε και Ζ της σελίδας 5 της ΠΟΛ.1009/31.12.2012 «Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικού έτους 2012», ως ακολούθως:

«Ε. Των Νομών Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, στη Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης Ηπείρου, Ν. Ζέρβα 28-30 – Τ.Κ. 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
Ζ. Των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Ηλείας, στη Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης Δυτικής Ελλάδας, Αμαλίας – Όθωνος 96 & Τσαμαδού 2 - Τ.Κ. 260 05 ΠΑΤΡΑ.»

Η τροποποίηση αυτή επέρχεται δεδομένου ότι οι Υπηρεσίες των νομών Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, σύμφωνα με την αριθ. Δ6Α 1118640 ΕΞ2010 (ΦΕΚ Β 1564) Α.Υ.Ο. «Ανακαθορισμός της κατά τόπο και καθ΄ ύλην αρμοδιότητας Οικονομικών Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών.», ανήκουν πλέον στη χορική αρμοδιότητα της Δ/νσης Οικονομικής Επιθεώρησης Δυτικής Ελλάδας και όχι της Δ/νσης Οικονομικής Επιθεώρησης Ηπείρου, ως εκ παραδρομής ανεγράφετο στην ως άνω πολυγραφημένης εγκυκλίου (ΠΟΛ.).
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Γενικός Γραμματέας
Θεοχάρης Θεοχάρης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο