Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-03-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1025013 ΕΞ 13.2.2013 Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ)

(Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ))

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 13-2-2013
Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1025013 ΕΞ2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδ.:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:2103375891
FAX:2103375834
e-mail:[email protected]

Θέμα: Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ)

Σε απάντηση της αίτησής σας, σχετικά με τον επανυπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. με μειωμένο συντελεστή λόγω αναπηρίας, σας γνωρίζουμε ότι:

Σε περίπτωση που πληρούνται οι αναφερόμενες στις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.4021/2011 (218/Α), όπως ισχύει, προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1056/2.3.2012 με την προσκόμιση της κατά περίπτωση βεβαίωσης από την αρμόδια υπηρεσία.

Εν προκειμένω, ο υπόχρεος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση και το ποσοστό της αναπηρίας. Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή (π.χ. υγειονομικές επιτροπές).

Η αναπηρία πρέπει να υφίσταται κατά την 17-9-2011 ή 31-3-2012, αντίστοιχα και δεν συνδέεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Αναφορικά με τα πιστοποιητικά που έχουν χορηγηθεί από τα ΚΕΠΑ, και λόγω του ότι τα κέντρα αυτά λειτούργησαν και εξέδωσαν απόφαση από το έτος 2012, προκειμένου να γίνει επανυπολογισμός του ΕΕΤΗΔΕ με μειωμένο συντελεστή (0,5) λόγω αναπηρίας και για το έτος 2012, απαιτείται συμπληρωματικά γνωμάτευση γιατρού από δημόσιο νοσοκομείο, στην οποία να πιστοποιείται ότι η αναπηρία υφίσταται τουλάχιστον από την 17η Σεπτεμβρίου του έτους 2011.

Συνεπώς, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός σας Δ.Ο.Υ., για τις δικές της, κατά λόγο αρμοδιότητας, ενέργειες.Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Μαρία Η. Μενούνου


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο