Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-03-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1020160 ΕΞ 6.2.2013 Αλλαγή κατηγορίας βιβλίων από Β΄ σε Γ΄. Απογραφή έναρξης. Υποχρέωση ή μη τήρησης βιβλίου αποθήκης

(Αλλαγή κατηγορίας βιβλίων από Β΄ σε Γ΄. Απογραφή έναρξης. Υποχρέωση ή μη τήρησης βιβλίου αποθήκης)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Αθήνα, 06/02/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1020160 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο:210-3638389
FAX:210-3641620

ΘΕΜΑ: «Αλλαγή κατηγορίας βιβλίων από Β΄ σε Γ΄. Απογραφή έναρξης. Υποχρέωση ή μη τήρησης βιβλίου αποθήκης.

Απαντώντας στην από 28.1.2013 επιστολή σας και στα ερωτήματα που διατυπώνετε σ’ αυτή αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Κατά πάγια θέση της Διοίκησης, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, στην περίπτωση επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας και την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους τηρούν υποχρεωτικά ή προαιρετικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας, συντάσσουν απογραφή έναρξης στη Γ΄ κατηγορία και για το λόγο παρέλκει η υποχρέωση σύνταξης απογραφής λήξης για τη Β΄ κατηγορία.

Συνεπώς η επιχείρηση (ΕΕ), που αναφέρετε στην επιστολή σας, η οποία τη χρήση 2012 τηρούσε βιβλία Β΄ κατηγορίας και απαλλασσόταν λόγω της δραστηριότητάς της «βιβλιοπωλείο» από τη σύνταξη απογραφής δεν συντάσσει απογραφή κατά την 31.12.2012. Από την 1.1.2013 που τηρεί Γ΄ κατηγορίας βιβλία, θα συντάξει απογραφή έναρξης στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (ποσοτικά μέχρι 20.2.2013 και κατ’ αξία μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φορολογίας), σε αθεώρητα έντυπα.

2. Η εν λόγω επιχείρηση δεν υποχρεούται τη χρήση 2013 να τηρήσει βιβλίο αποθήκης παρά το γεγονός ότι τα ακαθάριστα έσοδά της, τη χρήση 2012, ξεπέρασαν το όριο των 5.000.000 ευρώ, επειδή τη χρήση αυτή τηρούσε βιβλία Β΄ κατηγορίας και όχι Γ΄.

3. Το παρόν με συνημμένη την επιστολή σας κοινοποιείται στη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος για τις τυχόν δικές της ενέργειες όσον αφορά τα θέματα της αρμοδιότητά της.


Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΓΚΙΝΑΡΑΣΤΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο