Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-02-1998 ]

ΠΟΛ.1048/12.2.1998 Παραλαβή και επεξεργασία δηλώσεων ΦΠΑ, έτους 1997

(Παραλαβή και επεξεργασία δηλώσεων ΦΠΑ, έτους 1997 )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΠαραλαβή και επεξεργασία δηλώσεων ΦΠΑ, έτους 1997 1020547/557/ΔΕΥ-Β'/ΠΟΛ.1048/12.2.1998

Οπως είναι γνωστό, οι εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ υποβάλλονται:

α) Μέσα σε 55 ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, για υποκείμενους που τηρούν βιβλία Α' και Β' κατηγορίας του ΚΒΣ και

β) Μέσα σε 130 ημέρες από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου, για υποκείμενους που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.

Η υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου, πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υποκειμένου και ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες ημέρες (Απόφαση υπ' αριθ. 1000461/6453/2061/ /0014/Υπουργείου Οικονομικών).
Οι δηλώσεις αυτές, επεξεργάζονται από το ΚΕΠΥΟ. Προκειμένου να ενημερώνεται η διοίκηση σχετικά με την πορεία της παραλαβής και αποστολής των δηλώσεων στο ΚΕΠΥΟ για επεξεργασία, παρακαλούμε να υποβάλετε κατά
διαστήματα δελτίο, όπως το συνημμένο υπόδειγμα υπ' αριθ. 1, ως εξής:

1. Το δελτίο αυτό να υποβληθεί στις 3 Μαρτίου, 16 Μαρτίου, 30 Μαρτίου, 13 Απριλίου, 27 Απριλίου, 11 Μαϊου, 25 Μαϊου και 1 Ιουνίου 1998.

2. Για τον τρόπο υποβολής του δελτίου, το οποίο πρέπει να υποβάλλεται απαραίτητα στις παραπάνω ημερομηνίες, για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση της Διοίκησης, παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες:

Ολες οι ΔΟΥ της χώρας, στις παραπάνω ημερομηνίες θα συντάσσουν και θα αποστέλλουν με Fax το συνημμένο δελτίο (υπόδειγμα υπ' αριθ. 1), στις αρμόδιες Οικονομικές Επιθεωρήσεις που υπάγονται.
Οσες από τις ΔΟΥ δεν διαθέτουν Fax, θα γνωρίζουν τα στοιχεία των δηλώσεων, με τηλεγράφημα στην αρμόδια Οικονομική Επιθεώρηση.
Οι Γραμματείες των Οικονομικών Επιθεωρήσεων, παρακαλούνται να καταχωρούν τα στοιχεία των Fax ή των τηλεγραφημάτων που παραλαμβάνουν σε κατάσταση με τα στοιχεία των ΔΟΥ της αρμοδιότητάς τους και στη συνέχεια, με ευθύνη και υπογραφή του Προϊσταμένου τους, θα την αποστέλλουν με Fax στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών - Τμήμα Β', αριθμός Fax: 52.44.156 ή 52.30.289.

3. Σε κάθε δελτίο Fax ή τηλεγράφημα, θα περιλαμβάνεται ο αριθμός των δηλώσεων που παραλήφθηκαν μέχρι την προηγούμενη ημέρα της υποβολής του Fax ή του τηλεγραφήματος. Για τη συμπλήρωση του δελτίου σας γνωρίζουμε ότι: Στην ένδειξη Α' αναφέρεται ο αριθμός των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ που παραλήφθηκαν, στην ένδειξη Β' το ποσό ΦΠΑ που εισπράχθηκε και στην ένδειξη Γ' ο αριθμός των δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν σταλεί στο ΚΕΠΥΟ.

4. Η αποστολή των Fax ή των τηλεγραφημάτων, κατά τις ημερομηνίες που σημειώνονται ανωτέρω, θα γίνεται ανεξάρτητα αν παραλήφθηκαν ή όχι δηλώσεις.

5. Οι αποστολές των δηλώσεων ΦΠΑ στο ΚΕΠΥΟ, για επεξεργασία, θα γίνονται με έγγραφο (ως το συνημμένο υπόδειγμα υπ' αριθ. 2). Κάθε αποστολή θα περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο δηλώσεις ΦΠΑ. Εφιστούμε την προσοχή σας, η αποστολή των δηλώσεων ΦΠΑ στο ΚΕΠΥΟ προς εκκαθάριση, να ακολουθεί συνεχή και ομαλή ροή,
χωρίς κενά, ώστε το ΚΕΠΥΟ να συνεχίσει την απρόσκοπτη επεξεργασία των δηλώσεων αυτών.

6. Με την τελευταία αποστολή στο ΚΕΠΥΟ (1.6.1998), κάθε ΔΟΥ, να μας στείλει κατάσταση, που θα περιέχει αναλυτικά τις επί μέρους αποστολές, τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το τελικό σύνολο αυτών. Η κατάσταση αυτή να κοινοποιηθεί και στο ΚΕΠΥΟ.

7. Με το τελευταίο δελτίο (1.6.1998), οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ όλης της χώρας να συντάξουν πίνακα, στον οποίο θα εμφανίζεται ο αριθμός δηλώσεων που παραλήφθηκε και τα συνολικά ποσά φόρου που καταβλήθηκαν. Ο πίνακας αυτός να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας (Fax: 52.44.156 ή 52.30.289).

8. Το ΚΕΠΥΟ, παρακαλείται, να γνωρίζει στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών - Τμήμα Β,' τον αριθμό των δηλώσεων που έχουν επεξεργασθεί (συνημμένο υπόδειγμα υπ' αριθ. 3).

9. Οι Επιθεωρητές ΔΟΥ, στους οποίους κοινοποιείται η διαταγή αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την εκτέλεσή της με ιδιαίτερη επιμέλεια και ενδιαφέρον και με επιτόπιες επισκέψεις τους στις ΔΟΥ να παρέχουν οδηγίες σ' αυτές, για την επίλυση τυχόν σχετικών προβλημάτων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο