Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-03-2013 ]

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: Δ11α/οικ.9236/1.3.2013 Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του Ν. 3213/03 καθώς και περιορισμοί διενέργειας χρηματιστηριακών συναλλαγών

(Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του Ν. 3213/03 καθώς και περιορισμοί διενέργειας χρηματιστηριακών συναλλαγών)

Κατηγορία: Πόθεν Έσχες

Ημερομηνία : 1 /3/2013
Αρ Πρωτ. Δ11α/οικ.9236

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
ΕΟΠΥΥ
Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υγείας
Δ/νση: Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα: Διοίκησης Διοικητικού Προσωπικού

Πληροφορίες: Ε. ΓΡΑΒΒΑΝΗ
Τηλ. :210-6871781
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39 Τ.Κ.15124
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του Ν. 3213/03 καθώς και περιορισμοί διενέργειας χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Με το παρόν έγγραφο μας, σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση κατ' έτος, υποβολής δήλωσης Περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3213/2003.

Οι υπόχρεοι για την δήλωση της περιουσιακής κατάστασης μεταξύ άλλων είναι:

α) περ.θ της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3213/2003 «οι Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι και οι Γενικοί διευθυντές Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Δημοσίων Επιχειρήσεων, Δημοσίων Οργανισμών, καθώς και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, τη Διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος».

β) περ. ιστ της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3213/2003 «Οι ιατροί Διευθυντές που υπηρετούν στο IΚΑ- ΕΤΑΜ και μεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ».

Η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής της προαναφερόμενης δήλωσης περιγράφονται αναλυτικά στην συνημμένη αναφερόμενη νομοθεσία.

Σας ενημερώνουμε ότι παράλειψη υποβολής της δήλωσης επισύρει ποινικές κυρώσεις.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο