Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-02-1998 ]

ΠΟΛ.1042/12.2.1998 Αναπροσαρμογή του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, που θα ισχύσει για τη χρήση 1997

(Αναπροσαρμογή του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, που θα ισχύσει για τη χρήση 1997 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 12 Φεβρουαρίου 1998
Αριθμ. Πρωτ.: 1020504/288/Α'0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1042

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που θα ισχύει για τη χρήση 1997.

Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των παρ. 13 και 24, άρθρου 33, Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α').
 2. Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, κατά την τελευταία τριετία έχουν ιδιαίτερα αυξημένες δαπάνες λειτουργικότητας.
 3. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
 4. Οτι με τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


Αποφασίζουμε

1. Τροποποιούμε την υπ' αριθ. 1004219/33/Α0012/απόφαση και αναπροσαρμόζουμε για τη χρήση 1997, κατά ποσοστό τέσσερα και ένα δέκατο τοις εκατό (4,1%), δηλαδή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της μεταβολής του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους 1996, τα ποσά του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος, που ίσχυσαν για τη χρήση 1996 για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης. Τα μετά την αναπροσαρμογή ποσά ελάχιστου καθαρού εισοδήματος διαμορφώνονται, στρογγυλοποιούμενα, ως εξής:


¦Ωφέλιμο φορτίο (τόνοι) ¦Με οδηγό τον ιδιοκτήτη¦Με οδηγό τρίτο πρόσωπο¦
+


¦μέχρι 5 ¦ 2.733.000 ¦ 1.868.000 ¦
¦πάνω από 5 μέχρι 11 ¦ 3.487.000 ¦ 2.475.000 ¦
¦πάνω από 11 μέχρι 16,5¦ 4.231.000 ¦ 2.993.000 ¦
¦πάνω από 16,5 ¦ 4.984.000 ¦ 3.241.000 ¦
L2. Τα ως άνω αναπροσαρμοσμένα ποσά ελάχιστου καθαρού εισοδήματος ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.1997 μέχρι 31.12.1997.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  Up
  Close
  Close
  Κλείσιμο