Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-02-2013 ]

Ο.Π.Α.Δ. αρ. πρωτ.: 5603/21.2.2013 Άδεια άνευ Αποδοχών - Δικαίωμα περίθαλψης

(Άδεια άνευ Αποδοχών - Δικαίωμα περίθαλψης)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 21/02/2013
Αρ. Πρωτ: 5603

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(Ο.Π.Α.Δ.)
(Ν. Π. Δ. Δ.)
Διεύθυνση Ασφάλισης

Ταχ. Δ/νση :Ηπείρου 38
Ταχ. Κώδ. : 104 33
ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Γ. Μητροπούλου
Τηλέφωνο : 2108809571
FAX: 210 8809565
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Άδεια άνευ Αποδοχών - Δικαίωμα περίθαλψης»

Η Υγειονομική Περίθαλψη ασφαλισμένων του Δημοσίου είναι συνάρτηση των κρατήσεων που διενεργούνται επί των αποδοχών τους. Βάσει της αρ. οικ. 2/7029/0094/17-02-2005 ΚΥΑ άρθ. 34, οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση αδείας άνευ αποδοχών και επιθυμούν υγειονομική κάλυψη, καταβάλλουν εξ ιδίων την αντίστοιχη κράτηση για το συνολικό χρόνο ή τμηματικά (εξάμηνο ή έτος) βάσει των τελευταίων προ της αδείας αποδοχών τους.

Έτσι υπάλληλος με άδεια άνευ αποδοχών θα καταβάλλει το σύνολο των κρατήσεων (εργοδότου-ασφαλισμένου) όπως αυτές αποτυπώνονται στο τελευταίο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας. Οι εισφορές καθορίζονται από το Ν.3918/2011 άρθρο 79 παρ. 10 σε ποσοστό 2,55% για τον ασφαλισμένο και 5,1% για τον εργοδότη. Οι εισφορές κατατίθεται στην τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN GR 26017202 900050290545 93364.

Με την προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθεσης οι δικαιούχοι προσέρχονται στην αρμόδια Υπηρεσία ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ και αποκτούν δικαίωμα περίθαλψης (θεώρηση βιβλιαρίου νοσηλείας) για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο που έχουν καταβληθεί οι εισφορές.
Fax

Για τους υπαλλήλους που κάνουν χρήση αδείας άνευ αποδοχών ανεξαρτήτως εάν επιθυμούν ή όχι υγειονομική περίθαλψη, καθίσταται υποχρεωτική, από τον υπάλληλο των Υπηρεσιών, αρμόδιο για την ετήσια θεώρηση των βιβλιαρίων, η αναγραφή στο βιβλιάριο νοσηλείας τους ότι τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών - η απόφαση χορήγησης αδείας - και η διάρκειά της.

Στις περιπτώσεις που οι υπάλληλοι δεν επιθυμούν υγειονομική περίθαλψη οι Υπηρεσίες των υπαλλήλων ενημερώνουν αρμοδίως:

α) τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ότι πρέπει να προσέλθουν στις Υπηρεσίες του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ να καταθέσουν τα βιβλιάρια νοσηλείας τους τόσο τα δικά τους όσο και των μελών τους,

β) οι Υπηρεσίες αποστέλλουν έγγραφο στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ της περιοχής, γνωστοποιώντας τα ονόματα των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών αναγράφοντας αναλυτικά τα στοιχεία τους (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΕΜΑΔ, ΑΦΜ, AMΚΑ), κοινοποιώντας παράλληλα το έγγραφο προς τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους.

Μετά τη λήξη της άδειας άνευ αποδοχών οι υπάλληλοι προσέρχονται στις Υπηρεσίες μας, καταθέτουν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικά για την απόκτηση δικαιώματος περίθαλψης και την χορήγηση βιβλιαρίων νοσηλείας.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΜΠΟΒΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο