Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-12-2008 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 527 ΑΠ/1.12.2008 Επιμέτρηση ακινήτου που κατέχεται προς πώληση

(Επιμέτρηση ακινήτου που κατέχεται προς πώληση)

Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΑΘΗΝΑ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 527ΑΠ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  
Fax: 210 3286 075, 

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΜΑ.
Η διοίκηση εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας, έχει αποφασίσει την εκποίηση ακινήτου της, με δεδομένο ότι θα διακοπεί η λειτουργία της μονάδος στην οποία αυτό ανήκει και για το σκοπό αυτό προέβη στην εκτίμηση της αξίας του η οποία είναι υψηλότερη από την λογιστική αξία του κατά 2 εκατομμύρια ευρώ. Ερωτάται αν το εν λόγω ακίνητο μπορεί να ενταχθεί στα ακίνητα προς επένδυση ή στο πλαίσιο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 5 και ποιός είναι ο σωστός   χειρισμός  της υπεραξίας σε κάθε περίπτωση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Το εν λόγω θέμα ρυθμίζεται πλήρως  από τα σχετικά πρότυπα Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα» και Δ.Π.Χ.Π. 5 «Μη Κυκλοφορούντα  Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες» (Δ.Λ.Π. 5 δεν υπάρχει) και συνεπώς δεν χρήζει απάντησης από το ΣΛΟΤ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ                                                    
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                      ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο