Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-01-2009 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 549 Απ/27.1.2009 Λογιστικός χειρισμός προμήθειας

(Λογιστικός χειρισμός προμήθειας)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 27 Ιανουαρίου 2009
Αριθμός Πρωτοκόλλου : 549ΑΠ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
    
Βουλής 7, 5ος Όροφος, 105 62, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3242648  
Fax: 210 3234141, ,

ΘΕΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ.
Εταιρεία που εφαρμόζει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα έλαβε παραγγελία από πελάτη της με έδρα χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους 60.900 ευρώ την οποία κατ’ εντολή του τιμολόγησε με προσαύξηση 3.513 ευρώ και την  παρέδωσε  σε εταιρεία με έδρα την Ολλανδία. Ο πελάτης που έδωσε την εντολή  εξόφλησε το ποσό των 60.900 ευρώ και για το ποσό των 3.513 που αφορά το «κέρδος του ή  την προμήθειά του», εξέδωσε προς την πωλήτρια εταιρεία τιμολόγιο ισόποσης αξίας. Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός της προμήθειας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
.
Στην ουσία πρόκειται περί μίας συναλλαγής πώλησης από την οποία το έσοδο το οποίο τελικά εισπράττεται από τον αντισυμβαλλόμενο είναι 60.900 ευρώ. Συνεπώς, με το ποσό των 64.413 ευρώ θα πιστωθούν αρχικά  τα έσοδα και στην συνέχεια θα χρεωθούν (μειωθούν), με το ποσό των 3.513 ευρώ. Για τις φορολογικές επιπτώσεις  της ανωτέρω συναλλαγής, το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                      ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο