Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-08-2009 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 651 /24.8.2009 Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων από τις συνεταιρικές τράπεζες

(Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων από τις συνεταιρικές τράπεζες)

Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:  651/ 24.8.2009 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  
Fax: 210 3286 075, 

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

ΕΡΩΤΗΜΑ.
Με έγγραφό της, η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος ζητά την τροποποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του Ν.1667/86, με παράλληλη τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων των Συνεταιριστικών Τραπεζών, προκειμένου οι Τράπεζες αυτές να εφαρμόσουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
 Συγκεκριμένα,  η προτεινόμενες από τη Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος,  τροποποιήσεις  της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του Ν. 1667/86, έχουν ως εξής:
«Ο συνεταίρος μπορεί να αποχωρήσει από το συνεταιρισμό με γραπτή δήλωσή του, που υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από το τέλος της οικονομικής χρήσης. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ελάχιστο χρόνο παραμονής του συνεταίρου στο συνεταιρισμό, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία χρόνια.  Εξαιρετικά για τους Πιστωτικούς Συνεταιρισμούς οι οποίοι έχουν λάβει την άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος να λειτουργούν ως Πιστωτικά Ιδρύματα (Συνεταιριστικές Τράπεζες), η αποχώρηση των συνεταίρων υπόκειται στην διακριτική ευχέρεια των καταστατικών οργάνων.» 
Στα πλαίσια της  ανωτέρω τροποποίησης, θα γίνει τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων των Συνεταιριστικών Τραπεζών, ως ακολούθως:
«Η εξόφληση των συνεταιριστικών μερίδων υπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου.»
Με βάση τα παραπάνω ζητούνται οι απόψεις μας, ώστε να ληφθούν υπόψη από την υπηρεσία του Υπουργείου, κατά την διαμόρφωση της τελικής θέσης της, επί του ανωτέρω θέματος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
.
Τα νομικά θέματα που ενδεχομένως προκύπτουν από μία νομοθετική ρύθμιση του ανωτέρω τύπου, με βασικότερο την συνταγματικότητα και την κατά συνέπεια της διάταξης αυτής,   δυνατότητα τροποποίησης των  καταστατικών διατάξεων των Συνεταιριστικών Τραπεζών,  με τον περιγραφόμενο τρόπο, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του  ΣΛΟΤ.  Όσον αφορά το Λογιστικό μέρος και  με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η άποψή μας είναι  ότι,  με   μία τέτοια νομοθετική ρύθμιση και την συνεπαγόμενη τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων κατά τον περιγραφόμενο τρόπο,  οι συνεταιριστικές μερίδες των Συνεταιριστικών Τραπεζών, παύουν, σύμφωνα  με το Δ.Λ.Π. 32 και την Διερμηνεία  (Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π.-IFRIC) 2, να πληρούν τα χαρακτηριστικά των υποχρεώσεων και  συνεπώς εντάσσονται στην καθαρή θέση. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                          
ΝΙΑΡΧΟΣ  ΝΙΚΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                       
ΙΑΤΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο