Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-12-2009 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1567 ΑΠ/10.12.2009

()

Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2009 
Αριθ. Πρωτ. 1567 ΑΠ

Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Οικονομικών
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων

Βουλής 7, 5ος όροφος, 105 62, Αθήνα. 
Τ:+30 210 3242648 
F: +30 210 3234141 
W: www.elte.org.gr
  
Σε απάντηση του από 30.11.2009 (Α.Π. 1549/55961) εγγράφου σας σχετικά με τις τροποποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 1, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αρχικά συμφωνούμε με το περιεχόμενο των τροποποιήσεων όσον αφορά τις διατάξεις για την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η προσθήκη μίας εξαίρεσης κατά την πρώτη εφαρμογή στην επιμέτρηση των σχετικών με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο περιουσιακών στοιχείων, βάσει των προηγούμενων λογιστικών αρχών και η υποβολή τους σε έλεγχο απομείωσης και όχι η επιμέτρησή τους σε εύλογη αξία όπως ισχύει γενικά βάσει του Δ.Π.Χ.Α. 1, δημιουργεί προβληματισμό.

Ειδικότερα, η επιμέτρηση σε εύλογη αξία απαιτεί τον προσδιορισμό μιας γενικά αποδεκτής αξίας, ενώ η αποδοχή των αξιών με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές και η υποβολή τους σε έλεγχο απομείωσης είναι κάτι υποκειμενικό που θα πιθανόν να καταλήγει στις προηγούμενες υποκειμενικές λογιστικές αξίες. Γίνεται βέβαια αντιληπτό ότι η εξαίρεση αυτή παρέχει τη δυνατότητα για περιορισμό του κόστους προσδιορισμού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο