Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-11-2009 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1018 ΑΠ/10.11.2009 Εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α. από υποκατάστημα στην Ελλάδα εταιρείας που εδρεύει στην Ισπανία

(Εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α. από υποκατάστημα στην Ελλάδα εταιρείας που εδρεύει στην Ισπανία)

Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2009                       
Αριθ. Πρωτ. 1018 ΑΠ   

Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Οικονομικών
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Eλέγχων
Βουλής 7, Οροφος, 105 62, Αθήνα. 
Τ: +30 210 3242648 
F: +30 210 3234141 
W: www.elte.org.gr
   
ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ Δ.Π.Χ.Α. ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ.
ΣΧΕΤ.: Το 14-10-09 (αριθ. ημ. πρωτ. 1018/15-10-09) έγγραφο-ερωτήμά σας.

ΕΡΩΤΗΜΑ
Εταιρεία που εδρεύει στην Ισπανία έχει ιδρύσει υποκατάστημα στην Ελλάδα το οποίο τηρεί υποχρεωτικά βιβλία Τρίτης Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και συντάσσει οικονομικές καταστάσεις βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Προκειμένου να υπάρχει συνέπεια με τον τρόπο που η μητρική εταιρεία στην Ισπανία συντάσσει οικονομικές καταστάσεις, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη, αρχής γενομένης από την τρέχουσα χρήση που λήγει την 31.12.2009, η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων βάσει των ΔΠΧΑ. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:
1. Αν το υποκατάστημα στην Ελλάδα μπορεί να εφαρμόσει τα Δ.Π.Χ.Α., με δεδομένο ότι ο Ν. 2190/1920 αναφέρει ότι τέτοιες οικονομικές καταστάσεις μπορούν να συντάσσουν οι Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.
2. Ποιο είναι το αρμόδιο όργανο της εταιρείας ή του υποκαταστήματος που θα λάβει τη σχετική απόφαση.
3. Εάν για μια τέτοια απόφαση ή τέτοια μεταβολή υφίσταται υποχρέωση δημοσιότητας και εάν ναι, σε ποιον τύπο υποβάλλεται και μέσω ποιου φορέα.
4. Ποιος είναι ο ελάχιστος χρόνος εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α. σε περίπτωση που αυτή επιτρέπεται.
5. Αν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης στην Ελλάδα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων του υποκαταστήματος.
6. Αν υφίσταται υποχρέωση αναμόρφωσης των οικονομικών καταστάσεων των προηγουμένων χρήσεων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Αν η μητρική εταιρεία που εδρεύει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει νομική μορφή αντίστοιχη με αυτή της Ανώνυμης Εταιρείας ή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ή υποχρεούται από το δίκαιο της χώρας εκείνης να εφαρμόζει τα Δ.Π.Χ.Α., μπορεί να τα εφαρμόζει και το υποκατάστημα στην Ελλάδα.
2. Το αρμόδιο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Μητρικής Εταιρείας, η σχετική απόφαση της οποίας πρέπει να μεταφραστεί επίσημα στα Ελληνικά. Το ΣΛΟΤ στο παρελθόν έχει αποφανθεί ότι η σχετική απόφαση, μπορεί να ληφθεί και μετά την λήξη του έτους για το οποίο θα εφαρμοσθούν τα Δ.Π.Χ.Α..

3. Δεν υφίσταται κάποια υποχρέωση δημοσιότητας της εν λόγω απόφασης εκτός ίσως από μία κοινοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
4. Ο ελάχιστος χρόνος εφαρμογής είναι τα πέντε έτη.
5. Οι υποχρεώσεις δημοσιότητας των οικονομικών καταστάσεων καθορίζονται από το άρθρο 7α παράγραφος 2θ του Ν.2190/1920.
6. Τα θέματα της πρώτης εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α. καθορίζονται από το Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α.».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο