Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-01-1998 ]

ΠΟΛ.1030/27.1.1998 Τύπος και περιεχόμενο της πράξης προσδιορισμού αποτελεσμάτων και επιβολής φόρου εισοδήματος και τελών χαρτοσήμου

(Τύπος και περιεχόμενο της πράξης προσδιορισμού αποτελεσμάτων και επιβολής φόρου εισοδήματος και τελών χαρτοσήμου )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΤύπος και περιεχόμενο της πράξης προσδιορισμού αποτελεσμάτων και επιβολής φόρου εισοδήματος και τελών χαρτοσήμου 1011187/161/Α0012/ΠΟΛ.1030/27.1.1998

Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 64 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α').
  2. Τις διατάξεις της παρ. 2γ' του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.
  3. Τις διατάξεις της παρ. 5γ' του άρθρου 15 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.
  4. Τις διατάξεις του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α').
  5. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
  6. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, πέραν από εκείνη που έχει προϋπολογισθεί για την εκτύπωση αυτού του εντύπου.


Αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου της πράξης προσδιορισμού αποτελεσμάτων και επιβολής φόρου εισοδήματος και τελών χαρτοσήμου των ΟΕ, ΕΕ, αφανών ή συμμετοχικών εταιριών, κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικών - κερδοσκοπικών ή μη εταιριών και κοινοπραξιών, όπως αυτό
έχει στο σχετικό υπόδειγμα, το οποίο θεωρείται παράρτημα της παρούσας.

2. Στο ίδιο έντυπο της ανωτέρω πράξης και στην τελευταία σελίδα αυτού, αναγράφονται τα στοιχεία της πράξης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο