Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-02-2010 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 188 /23.2.2010 Αλλαγή κωδικών εντός της χρήσεως

(Αλλαγή κωδικών εντός της χρήσεως)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2010
Αριθμ. Πρωτ.:  188                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 - Αθήνα
Πληροφορίες:  
Τηλέφωνο:       210 3242.648 
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr 

ΘΕΜΑ: «ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ».
ΣΧΕΤ.: Το από 18-02-2010 ερώτημά σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αριθ. ημ. πρωτ. 188 /18.02.2010). 

ΕΡΩΤΗΜΑ
Εταιρία  που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας  του Κ.Β.Σ.  με χρήση 01.07-30.06, μπορεί μέσα στη χρήση να αλλάξει τον βαθμό ανάλυσης του λογιστικού σχεδίου από τριτοβάθμιο σε τεταρτοβάθμιο, λόγω αλλαγής λογισμικού  π.χ. από λογαριασμό  62.04.01 σε λογαριασμό .62.04.01.000.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Παραθέτουμε αντίστοιχο ερώτημα που είχε υποβληθεί στο παρελθόν με την απάντησή του για διευκόλυνσή σας.
Ερώτημα. Εταιρεία με Γ΄ κατηγορίας βιβλία, για  λόγους πληροφόρησης προς την μητρική της εταιρεία, θα επιθυμούσε εν μέσω της χρήσης 2008 (01.09.08) να αναπτύξει τους λογαριασμούς της με μία επιπλέον βαθμίδα. Μέχρι τώρα τηρεί τεταρτοβάθμια ανάλυση με δύο ψηφία ανά βαθμίδα και θα επιθυμούσε να μεταβεί σε πεμπτοβάθμια ανάλυση με δύο ψηφία ανά βαθμίδα. Ερωτάται αν:
(i) είναι αποδεκτό με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. να μεταβεί η ανωτέρω εταιρεία στην μεγαλύτερη ανάλυση λογαριασμών (από 4η σε 5η βαθμίδα) εν μέσω της χρήσης,
(ii) δημιουργείται κάποιο πρόβλημα ή θέμα σχετικά με τα  αναλυτικά καθολικά και τα ημερολόγια των λογαριασμών, δεδομένου ότι μέσα στην χρήση αλλάζει ο τελευταίος λογαριασμός καταχώρησης.

Απάντηση.Η ανωτέρω μετάβαση μπορεί να γίνει εν μέσω της χρήσης με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στα υπόλοιπα των τεταρτοβάθμιων λογαριασμών και η ανάλυση των τεταρτοβάθμιων σε πεμπτοβάθμιους θα γίνει από την αρχή της χρήσεως. Για παράδειγμα, ο λογαριασμός ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ ο οποίος κατά την 01.09.2008 έχει υπόλοιπο 1.000,  την ημερομηνία αυτή (01.09.2008), θα αναλυθεί για παράδειγμα, σε ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΑΑ και ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΒΒ με υπόλοιπα 600 και 400  αντίστοιχα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝH
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο