Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-11-2010 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1300 ΕΞ/10.11.2010 Ανάπτυξη λογαριασμών Φ.Π.Α.

(Ανάπτυξη λογαριασμών Φ.Π.Α.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2010
Αριθμ. Πρωτ.:  1300 ΕΞ
                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 - Αθήνα
Τηλέφωνο:       210 3242.648 
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr 

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Φ.Π.Α.».
ΣΧΕΤ.: To από 1/10/2010 ερώτημά σας, μέσω ηλεκτρ. ταχυδρομείου (με αριθ. ημ. πρωτ. 1300/1.10.2010).

ΕΡΩΤΗΜΑ
Εταιρεία παρακολουθούσε την ανάπτυξη των λογαριασμών που σχετίζονται με την υποχρέωση από τον Φ.Π.Α., ανά συντελεστή. Επειδή η ανάλυση με αυτό τον τρόπο είναι αρκετά εκτεταμένη, ερωτάται αν επιτρέπεται να γίνεται ανάλυση ανά συντελεστή Φ.Π.Α. στους λογαριασμούς των εσόδων και εξόδων. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα προβλεπόμενα σχετικά με την ανάλυση των λογαριασμών του Φ.Π.Α., των εξόδων και των εσόδων, προβλέπονται από τις παραγράφους 2.2.505 (2),  2.1.5,  2.1.6,  2.1.7,  2.2.6.  και 2.2.7 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.), οι οποίες καθορίζουν την μορφή και το ελάχιστο περιεχόμενο των λογαριασμών. Πέραν αυτών που είναι υποχρεωτικής εφαρμογής, επιτρέπεται οποιαδήποτε επιπλέον ανάλυση κατά την κρίση της επιχείρησης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ     
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ     
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο