Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-01-1998 ]

ΠΟΛ.1023/19.1.1998 Εγκριση υποβολής μηνιαίας προσωρινής δήλωσης απόδοσης Φ.Μ.Υ. της "Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε." στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της, για το προσωπικό που απασχολεί σε ολόκληρη τη χώρα

(Εγκριση υποβολής μηνιαίας προσωρινής δήλωσης απόδοσης Φ.Μ.Υ. της "Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε." στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της, για το προσωπικό που απασχολεί σε ολόκληρη τη χώρα )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 19 Ιανουαρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1135570/2308/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1023

ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής μηνιαίας προσωρινής δήλωσης απόδοσης Φ.Μ.Υ. της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» Α.Ε. στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της, για το προσωπικό που απασχολεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Υστερα από την υπ' αριθ. 60982/16.12.1997 αίτηση που υποβλήθηκε από την "Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ" αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι, εκτιμώντας το λόγο ότι με την παρούσα επιτυγχάνεται ταχύτερη είσπραξη του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών, εγκρίνουμε όπως ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, τα τέλη και οι εισφορές που παρακρατεί από 1.1.1998 η ανωτέρω εταιρία, για το προσωπικό που απασχολεί σε ολόκληρη τη χώρα, αποδίδεται με μία ενιαία μηνιαία προσωρινή δήλωση απόδοσης ΦΜΥ στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της (ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών).

Περαιτέρω, τονίζεται ότι η ανωτέρω επιχείρηση, μαζί με τη μηνιαία προσωρινή δήλωση απόδοσης του Φ.Μ.Υ. πρέπει να υποβάλει την προβλεπόμενη από την υπ' αριθ. 1130942/1770/Α0012/ΠΟΛ.1334/8.2.1993 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών αναλυτική κατάσταση.

Τέλος, λεπτομερείς οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες από την εφαρμογή της παρούσας, καθώς και την υποβολή της ετήσιας οριστικής δήλωσης, θα σας δοθούν με άλλη διαταγή.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο