Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-07-2011 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 645 ΕΞ/27.7.2011 Αξιολόγηση της Ελλάδας για την εφαρμογή των φορολογικών προτύπων του ΟΟΣΑ σχετικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς

(Αξιολόγηση της Ελλάδας για την εφαρμογή των φορολογικών προτύπων του ΟΟΣΑ σχετικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.:  645 ΕΞ / 2011                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 - Αθήνα
Τηλέφωνο:       210 3242.648 
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr 

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση της Ελλάδας για την εφαρμογή των φορολογικών προτύπων του ΟΟΣΑ σχετικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς».
ΣΧΕΤ: To υπ’ αριθ. πρωτ. 25750/ΕΜΠ/2/9-6-2011 έγγραφό σας.


ΕΡΩΤΗΜΑ
Σχετικά με τον τρόπο που τηρούνται οι «λογιστικοί λογαριασμοί», ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή πληροφοριών σε φορολογικές αρχές άλλων χωρών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Με βάση το γενικό νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα μας (φορολογικό και λογιστικό), οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παρέχουν όταν τους ζητηθεί, ανάλυση των λογιστικών λογαριασμών μέχρι το τελευταίο δυνατό επίπεδο (επίπεδο συναλλαγής). Το σύνολο των  λειτουργούντων λογιστικών συστημάτων, κυρίως μηχανογραφικών αλλά και χειρόγραφων  (αφορά ελάχιστες περιπτώσεις), μπορούν  να παράσχουν την εν λόγω πληροφορία, η οποία στη συνέχεια μπορεί να επαληθευθεί με διάφορους τρόπους, όπως μέσω της αναζήτησης των πρωτογενών παραστατικών, ή της  συμφωνίας των πληροφοριών του υποσυστήματος που περιλαμβάνει την εν λόγω πληροφορία, με εκείνο το ανώτερο επίπεδο του λογαριασμού που  υποχρεωτικά αποτυπώνεται στο λογιστικό σύστημα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ               
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ                  
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο