Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-07-2011 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 820 ΕΞ/25.7.2011 Χρήση λογαριασμού 67 του ΕΓΛΣ

(Χρήση λογαριασμού 67 του ΕΓΛΣ)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.:  820 ΕΞ / 2011                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 - Αθήνα
Τηλέφωνο:       210 3242.648 
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr 
ΘΕΜΑ: «ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 67 ΤΟΥ ΕΓΛΣ».
ΣΧΕΤ.: To από 13/07/2011 ερώτημά σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αριθ. ημ. πρωτ. 820/13-07-2011).

ΕΡΩΤΗΜΑ
Η λογιστική παρακολούθηση  υλοποίησης των διαφόρων προγραμμάτων απαιτεί σαφή διαχωρισμό των διαφόρων εξόδων και υποχρεώσεων σε μεγάλο βαθμό με σκοπό την αναλυτική και πληρέστερη πληροφόρηση του κάθε ενδιαφερομένου ή και του ελέγχου.
Θα ήταν λειτουργικό για το Κ.Ε.Κ η χρήση ειδικά του Λογαριασμού 67 του ΕΓΛΣ.
Ερώτηση: Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον λογαριασμό 67; και αν ναι  κάτω από ποιές προϋποθέσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα θέματα που θέτετε ρυθμίζονται από το Π.Δ. 1123/15-12-1980 (ΦΕΚ 283 Α) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου».


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ               
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ                  
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο