Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-01-2011 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.:1629 ΕΞ /21.1. 2011 Φορολογική Περαίωση

(Φορολογική Περαίωση)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.:  1629 ΕΞ / 2010
                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (Σ.ΛΟ.Τ.)

Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 - Αθήνα
Τηλέφωνο:       210 3242.648 
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr 

ΘΕΜΑ:«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ».
ΣΧΕΤ.:To από 3/12/2010 ερώτημά σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αριθ. ημ. πρωτ. 1629/06.12.2010).

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, στη χρήση 2009 παρουσίασε ζημίες και παράλληλα αποδέχθηκε την φορολογική περαίωση. Κατά την αποδοχή της περαίωσης χρεώθηκε ο λογαριασμός 42.04 και πιστώθηκε ο λογαριασμός 54.99 με το φόρο της περαίωσης. Στις εγγραφές κλεισίματος του ισολογισμού, ο λογαριασμός 42.04 δεν μεταφέρθηκε στο λογαριασμό  88.06 στη  διάθεση των αποτελεσμάτων, αφού δεν υπήρχαν κέρδη στη χρήση για διανομή και συμψηφισμό με το φόρο της περαίωσης. Στον ισολογισμό και στο ισοζύγιο, εμφανίζεται υπόλοιπο ζημιών χρήσης και στο λογαριασμό 42.04 το ποσό της περαίωσης. Ερωτάται αν είναι ορθός ο εν λόγω λογιστικός χειρισμός.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο λογιστικός χειρισμός του φόρου της περαίωσης, η οποία εξομοιώνεται με τις διαφορές φορολογικού ελέγχου, καθορίζεται από τις παραγράφους 2.2.403 περίπτωση 4 και 2.2.811 περίπτωση 3, του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ.1123/80).


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.ΛΟ.Τ.


ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗΤΑ ΜΕΛΗΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ               ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ                  ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο