Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-12-2005 ]

ΤΕΒΕ 96/13.12.05 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 2084/92

(Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 2084/92)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 2084/92

Εγκύκλιος ΤΕΒΕ 96/13.12.2005
ΣΧΕΤ.: Εγγραφα Γ.Γ.Κ.Α αρ. πρωτ.: Φ. 10035/20425/988/6.10.05 και Φ. 10035/οικ.26169/1298/8.11.05

 Με αφορμή ερωτήματα Περιφερειακών Τμημάτων και Γραφείων του Οργανισμού μας, που αφορούν την δυνατότητα εφαρμογής ή μη των διατάξεωΥ του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992 στις περιπτώσεις νέων ασφ/νων του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ κατά το χρονικό διάστημα της παραμονής τους στο στράτευμα ή κατά το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησής τους, ως σπουδαστές της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των ΙΕΚ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992 όπως ισχύουν, στις περιπτώσεις των νέων ασφ/νων που πολυαπασχολούνται και κατά συνέπεια υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση περισσοτέρων του ενός φορέων,
επιτρέπεται η ασφάλιση μόνο σε ένα φορέα Κύριας Ασφάλισης, ένα επικουρικής, ένα Ασθένειας και ένα Πρόνοιας που θα επιλέξουν με αίτηση-δήλωσή τους εντός έξι μηνών από την ανάληψη της δεύτερης απασχόλησης.

 Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2556/1997, με τις οποίες τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 2084/92, προβλέπεται ότι οι πολυαπασχολούμενοι νέοι ασφ/νοι υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των φορέων Επικουρικής Ασφάλισης Ασθένειας και Πρόνοιας που αντιστοιχούν στο συνταξιοδοτικό φορέα Κύριας Ασφάλισης της επιλογής τους.

 Εάν το ασφαλιστικό καθεστώς (Κύριας Ασφάλισης επιλογής τους, δεν περιλαμβάνει όλους τους Κλάδους Ασφάλισης (επικουρική, ασθένεια, πρόνοια), τότε ως προς τους ελλείποντες κλάδους ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους αντίστοιχους Κλάδους του ασφαλιστικού καθεστώτος (Κύριας Ασφάλισης) που δεν επέλεξαν.

 Α. Χρονικό διάστημα στράτευσης

 Ο νέος ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, κατά το χρονικό διάστημα της παραμονής του στο στράτευμα δεν πολυαπασχολείται, αφού δεν μπορεί να παρέχει εξαρτημένη εργασία ενώ μπορεί να διατηρεί επάγγελμα ασφαλιστέο στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ και να έχει υποχρέωση ασφάλισης στον Οργανισμό.

 Ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας για να καταστεί χρόνος ασφάλισης, απαιτείται η εκδήλωση της βούλησης του ενδιαφερόμενου, η αναγνώρισή του με εξαγορά και η εξόφλησή του.

 Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να θεωρηθεί χρόνος ασφάλισης κανενός Οργανισμού πριν την αναγνώρισή του, ώστε να αποτελέσει κριτήριο για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992, αφού πρέπει πρώτα να πραγματοποιηθεί και μετά να αναγνωρισθεί

 Κατά συνέπεια, για το χρονικό διάστημα της παραμονής του στο στράτευμα ο νέος ασφ/νος δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992 αφού δεν πολυαπασχολείται και άρα είναι υποχρεωτικά ασφαλιστέος στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ.
 Β. Σπουδαστές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των ΙΕΚ

 Οι εκπαιδευόμενοι στα ΙΕΚ και οι σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης δεν προσφέρουν εργασία με την έννοια που απαντάται στο εργατικό δίκαιο (προσφορά υπηρεσιών προς όφελος του εργοδότη και με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη συμφωνημένου μισθού), αλλά εξασκούνται σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας απαραίτητης για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

 Για το λόγο αυτό ασφαλίζονται στο ΙΚΑ μόνο για τον κίνδυνο του ατυχήματος (Υγειονομική Περίθαλψη) και όχι για τους λοιπούς κλάδους (κύριας σύνταξης κ.λπ.).

 Κατά συνέπεια, τα πρόσωπα αυτά εφόσον ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα ασφαλιστέο στον ΟΑΕΕ, δεν τίθεται θέμα επιλογής φορέα και εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992, όπως ισχύουν, αλλά η ασφάλισή τους χωρεί υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ για όλους τους Κλάδους του (Σύνταξης και Ασθένειας). ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο