Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-01-1998 ]

ΠΟΛ.1016/16.1.1998 Ποσοστό τόκου υπερημερίας

(Ποσοστό τόκου υπερημερίας )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 16 Ιανουαρίου 1998
Αριθ.Πρωτ.: 1007133/280-13/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.19/01/1998/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Είσ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1016

ΘΕΜΑ: Ποσοστό τόκου υπερημερίας.
ΣΧΕΤ: Η αριθμ. 1056190/5117-13/0016/22-05-1997 εγκύκλιος.

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1056190/5117-13/0016/22.5.1997 εγκυκλίου, που αναφέρεται στο ποσοστό του τόκου υπερημερίας, με το οποίο επιβαρύνονται οι καταλογισμοί από απαιτήσεις του Δημοσίου για τα ποσά φόρων ή τελών που εισπράχθηκαν από τις Τράπεζες ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα και δεν αποδόθηκαν εμπρόθεσμα σ' αυτό, καθώς και οι λοιπές οφειλές που επιβαρύνονται με τόκο υπερημερίας, σας πληροφορούμε ότι αυξήθηκε το ποσοστό του νομίμου και εξ' υπερημερίας τόκου και από 9.1.1998 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 27% το χρόνο. Η μεταβολή αυτή επήλθε ύστερα από την υπ' αριθ. 2428/8.1.1998 Πράξη του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία και πρόκειται να δημοσιευθεί σε προσεχές φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και με την οποία ορίστηκε αυξημένο επιτόκιο στη χρηματοδότηση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων έναντι ενεχύρου τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου σε ποσοστό 23% το χρόνο, από την ίδια ως ανωτέρω ημερομηνία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο