Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-01-1998 ]

ΠΟΛ.1015/19.1.1998 Εφαρμογή διατάξεων παρ. 2, άρθρου 55, Ν.2065/1992, όπως ισχύει

(Εφαρμογή διατάξεων παρ. 2, άρθρου 55, Ν.2065/1992, όπως ισχύει)

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΕφαρμογή διατάξεων παρ. 2, άρθρου 55, Ν.2065/1992, όπως ισχύει 1007025/28/ΔΜ-Γ/ΠΟΛ.1015/19.1.1998

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1036635/1561/ΔΜ-Γ/31.3.1997 διαταγής μας, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55, παρ. 2 του Ν.2065/1992, όπως ισχύει, στις περιπτώσεις πραγματοποίησης χορών συγκεντρώσεων κ.λπ., σας πληροφορούμε συμπληρωματικά τα εξής:

1. Προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερος ο έλεγχος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις προαναφερόμενες διατάξεις, θα πρέπει οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ, αμέσως μετά την παραλαβή του σχετικού συμφωνητικού να το κοινοποιούν με fax στις κατά περίπτωση αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΣΔΟΕ.

2. Οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΣΔΟΕ να συγκροτούν άμεσα συνεργεία για έλεγχο στα οικεία κέντρα διασκέδασης και ξενοδοχεία.

3. Τα αποτελέσματα ελέγχου των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΣΔΟΕ θα πρέπει να αποστέλλονται στις ΔΟΥ και να τηρούνται σ' αυτές μαζί με το σχετικό συμφωνητικό, το τιμολόγιο του κέντρου διασκέδασης ή του ξενοδοχείου και τις τυχόν εκδοθείσες καταλογιστικές πράξεις σε χωριστό φάκελο, ώστε να είναι δυνατός, σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος από τους αρμόδιους Επιθεωρητές.

4. Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση υποβολής αυτών των συμφωνητικών και κατά συνέπεια η υποχρέωση γνωστοποίησης στις ΔΟΥ πριν από την πραγματοποίηση του χορού της συγκέντρωσης κ.λπ., είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μη επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

5. Σημειώνεται ότι από 11.9.1997 επιβάλλονται τα νέα πρόστιμα από σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές μέχρι τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές, που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2523/1997 (σχετ. η υπ' αριθ. 1125403/2171/Α0012/διαταγή).

6. Οι Επιθεωρητές προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθούν την ορθή τήρηση των ανωτέρω, τόσο από τις ΔΟΥ, όσο και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΣΔΟΕ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο