Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-02-2013 ]

Αρ. πρωτ.: 5548/ΔΕ-453/7.2.2013 Επίσπευση διαδικασιών χρηματοδότησης των ημιτελών έργων Ε.Π. Γ' ΚΠΣ

(Επίσπευση διαδικασιών χρηματοδότησης των ημιτελών έργων Ε.Π. Γ' ΚΠΣ)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2013
Αρ. πρωτ.: 5548/ΔΕ-453

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων
Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
Τμήμα Α΄

Ταχ.Δ/νση : Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 101 80
Πληροφορίες : 2103332659
Τηλ. : Σ.Δαφνή
Fax. : 210- 3332932
E-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Επίσπευση Διαδικασιών Χρηματοδότησης των ημιτελών έργων Ε.Π. Γ΄ΚΠΣ.

Όπως είναι γνωστό η κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων των ημιτελών έργων του Γ’ ΚΠΣ ήταν στόχος του δευτέρου τριμήνου του 2012 σύμφωνα με το αναθεωρημένο μνημόνιο. Στο πλαίσιο αυτό, με το υπ’ αριθμ. 10589/Ε-1211/6-3-2012 έγγραφό μας, δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες στους εμπλεκόμενους φορείς για την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στο ΠΔΕ 2012.

Για όσα από τα ημιτελή έργα με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31.3.2013, δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο κατά το έτος 2012, θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία χρηματοδότησής τους από το ΠΔΕ 2013 είτε με την διαδικασία των προκαταβολών, είτε με την εγγραφή πιστώσεων στο ΠΔΕ 2013 όπου χρειάζεται.

Για το λόγο αυτό οι εμπλεκόμενοι φορείς καλούνται να προχωρήσουν άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:

Α. Οι Διαχειριστικές Αρχές, μετά από συνεργασία με τους Τελικούς Δικαιούχους, θα πρέπει να αποστείλουν προς τους φορείς χρηματοδότησης τα έργα αρμοδιότητάς τους με τα οικονομικά στοιχεία που θα προταθούν για εγγραφή στις ΣΑ.

Β. Οι φορείς χρηματοδότησης θα υποβάλλουν ταυτόχρονα:

1. Αίτημα για έγκριση πιστώσεων των έργων όπου απαιτείται.

2. Αίτημα χρηματοδότησης της Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ) που αφορά αποκλειστικά τα ίδια έργα συνοδευμένο από αναλυτική κατάσταση αυτών.

Γ. Η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων προχωράει άμεσα:

1. Στην έκδοση αποφάσεων εγγραφής των έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013 όπου απαιτείται.

2. Στην έκδοση αποφάσεων χρηματοδότησης των ΣΑ σύμφωνα με τα υποβληθέντα αιτήματα (βλ. Β2).

Οι διαδικασίες εγγραφής για όλα τα ημιτελή έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2013.

Δ. Ο φορέας χρηματοδότησης υποχρεούται να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποπληρωμή των έργων με καταληκτική ημερομηνία την 31.3.2013.Ο Γενικός Γραμματέας
Γ. Γιαννούσης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο