Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-02-2013 ]

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: 5199/1.2.2013 Διευκρινίσεις σχετικά με τη συμμετοχή ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων σε ιδιωτικούς πάροχους υγείας

(Διευκρινίσεις σχετικά με τη συμμετοχή ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων σε ιδιωτικούς πάροχους υγείας)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Μαρούσι, 01/02/2013
Αρ. Πρωτ.: 5199

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας
Δ/νση: Σχεδιασμού
Τμήμα: Συντονισμού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Πληροφορίες: Ν. Κικίλιας
Τηλ.: 210-6871784 Fax: 210-6871795
Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη συμμετοχή ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων σε ιδιωτικούς πάροχους υγείας»

Σχετ. : 1. ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 3054/18-11-2012)
2. Η υπ’αριθμ. 970 απόφαση της 81ης/24-12-2012 Συνεδρίασης του ΔΣ ΕΟΠΥΥ
3. Το με αρ.πρωτ. 49976/5-12-2012 Γενικό Έγγραφο ΕΟΠΥΥ
4. Το με ΑΠ 4909/30.1.2013 γενικό έγγραφο ΕΟΠΥΥ

Αναφορικά με το υπ’αριθμ. 4909/30-1-2013 γενικό έγγραφο ΕΟΠΥΥ και προς διευθέτηση σχετικών ερωτημάτων για τη συμμετοχή του ασφαλισμένου για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων, καθώς και τον υπολογισμό του αιτούμενου ποσού των ιδιωτικών συμβεβλημένων πάροχων υγείας προς αποζημίωση του από τον ΕΟΠΥΥ, σας διευκρινίζουμε τα κάτωθι:

Οι συμβεβλημένοι πάροχοι θα υπολογίζουν και θα παρακρατούν τη συμμετοχή των ασφαλισμένων στο κρατικό τιμολόγιο, η οποία συμμετοχή θα αφαιρείται από την ασφαλιστική τιμή και το τελικό αναγόμενο ποσό θα αποτελεί και την τελική αποζημίωση από τον Οργανισμό, χωρίς καμία άλλη απαίτηση. Έναρξη ισχύος από 01/02/2013.

Παράδειγμα:

Εξέταση Τιμή Π.Δ. Ασφαλιστική
Τιμή ΕΟΠΥΥ
Συμμετοχή
ασφαλισμένου
15% στο
κρατικό
τιμολόγιο
Τελικό αιτούμενο
ποσό προς
αποζημίωση από
ΕΟΠΥΥ
ΜΤ Μαγνητική
Τομογραφία
• 1,5Τ και άνω
• Ανοικτού τύπου
236,95 € 180,00 € 35,54 € 144,46 €


Με την υπ’αριθμ. 81 Απόφαση της 89ης / 28-1-2013 Συνεδρίασης ΔΣ ΕΟΠΥΥ αποφασίστηκε η κατάργηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ», το οποίο προσδιορίζει τους όρους αποζημίωσης των συμβεβλημένων Ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων (ΙΔΕ) και Ιδιωτικών Πολυϊατρείων (ΙΠ), από 01/01/2013.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο