Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-09-2012 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1086 ΕΞ 10.9.2012 Λογιστική αντιμετώπιση της ανέγερσης από τον μισθωτή, κτιρίου σε οικόπεσο του εκμισθωτή

(Λογιστική αντιμετώπιση της ανέγερσης από τον μισθωτή, κτιρίου σε οικόπεσο του εκμισθωτή)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 1086 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 - Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ, ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Έστω ότι ανώνυμη εταιρεία Α (εκμισθώτρια), η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της εκμετάλλευσης ακινήτων, αγοράζει οικόπεδο (κενό) και το εκμισθώνει στην ανώνυμη εταιρεία Β (μισθώτρια) για 20 χρόνια αντί ετησίου μισθώματος 36.000 ευρώ και η μισθώτρια εταιρεία Α ανεγείρει με δαπάνες της κατάστημα με κόστος κατασκευής 3.000.000 ευρώ. Το κατάστημα βάσει της σύμβασης της μίσθωσης θα περιέλθει μετά την 20ετία άνευ ανταλλάγματος στην εκμισθώτρια εταιρεία Α. Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός της ανωτέρω συναλλαγής, βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το κόστος κατασκευής που καταβλήθηκε από την μισθώτρια εταιρεία, θεωρείται ως προκαταβολή ενοικίων που αφορούν στην χρονική περίοδο που η μισθώτρια θα χρησιμοποιήσει το κτίριο σύμφωνα με το μισθωτήριο που έχει υπογραφεί (20 χρόνια). Ως εκ τούτου, με την ολοκλήρωση της κατασκευής το κόστος κατασκευής του κτιρίου εμφανίζεται στον ισολογισμό από την μισθώτρια ως «Προκαταβολή ενοικίων» και επιμερίζεται ισομερώς στα αποτελέσματα στα χρόνια που διαρκεί η μισθωτική σχέση, εμφανιζόμενο ως έξοδο ενοικίου.

Η εκμισθώτρια οικοπεδούχος, εμφανίζει στον ισολογισμό της το ακίνητο στο λογαριασμό των «Κτιρίων» με το κόστος κατασκευής του όπως αυτό διαμορφώθηκε από την μισθώτρια εταιρεία με ισόποση πίστωση του λογαριασμού «Έσοδα επομένων χρήσεων». Επί του κτιρίου διενεργούνται αποσβέσεις με τους συντελεστές που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία εμφανιζόμενες στα αποτελέσματα ως έξοδο αποσβέσεων. To ποσό του λογαριασμού «Έσοδα επομένων χρήσεων» μεταφέρεται τμηματικά και ισόποσα στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια της μίσθωσης και εμφανίζεται ως έσοδα από ενοίκια.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο