Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-10-2012 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1129 ΕΞ 15.10.2012 Ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ καπνικών ειδών

(Ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ καπνικών ειδών)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 1129 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 - Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία εισάγει και εμπορεύεται βιομηχανοποιημένα καπνά (πούρα, καπνά). Κατά την εισαγωγή τους στο εσωτερικό της χώρας αποθηκεύονται σε τελωνειακή αποθήκη. Για όσο διάστημα παραμένουν στις ως άνω αποθήκες τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής φόρων (Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.). Οι παραπάνω φόροι γίνονται απαιτητοί από το Ελληνικό Δημόσια μόλις αυτά εξαχθούν από τις αποθήκες και διατεθούν στο εσωτερικό της χώρας. Επίσης σε περίπτωση καταστροφής των παραπάνω εμπορευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας, οι φόροι που έχουν επιβαρύνει τα εμπορεύματα επιστρέφονται. Ερωτάται ο ορθός λογιστικός χειρισμός των εν λόγω φόρων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο Ε.Φ.Κ. όταν γίνεται απαιτητός από το Ελληνικό Δημόσιο, βαρύνει το κόστος των αποθεμάτων και στη συνέχεια με την πώληση των αποθεμάτων εμφανίζεται/προσαυξάνει τις πωλήσεις. Ο Φ.Π.Α. όταν γίνεται απαιτητός καταχωρείται σε χρέωση του λογαριασμού του Φ.Π.Α. και συμψηφίζεται με τον Φ.Π.Α. που προκύπτει κατά την πώληση των αποθεμάτων.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο