Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-01-2012 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1219 ΕΞ 27.1.2012 Μεταχρονολογημένες επιταγές

(Μεταχρονολογημένες επιταγές)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 1219 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 - Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ

«Ερωτάται σε ποιο λογαριασμό του Ε.Γ.Λ.Σ. καταχωρούνται οι μεταχρονολογημένες επιταγές που αποστέλλονται είτε σε δάνεια είτε σε factoring»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι λογαριασμοί του Ε.Γ.Λ.Σ. για την παρακολούθηση των μεταχρονολογημένων επιταγών είναι οι δευτεροβάθμιοι 33.90 «Επιταγές Εισπρακτέες Μεταχρονολογημένες» και 33.91 «Επιταγές σε καθυστέρηση» οι οποίοι έχουν καθιερωθεί με γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ. Οι εν λόγω λογαριασμοί, όπως και κάθε υποχρεωτικός λογαριασμός, μπορεί βάσει των γενικών προβλέψεων του Ε.Γ.Λ.Σ.- Π.Δ. 1123/1980, [ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ περίπτωση (γ)] και την Γνωμάτευση 287/1997/ΕΣΥΛ, να αναλύεται περαιτέρω ελεύθερα κατά την κρίση των επιχειρήσεων και βάσει των πληροφοριακών αναγκών τους.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο