Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-02-2012 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 13 ΕΞ 16.2.2012 Επιδότηση για αγορά παγίου

(Επιδότηση για αγορά παγίου)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 13 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 - Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία με τη νομική μορφή της Ο.Ε. και βιβλία Γ κατηγορίας, εισέπραξε επιχορήγηση σύμφωνα με το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ + ΑΤΤΙΚΗ - ΑΞΟΝΑΣ 3 (Μεταποίηση) Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλησης (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Σύμβαση ενδιαμέσου φορέα διαχείρισης με τον τελικό δικαιούχο στο πλαίσιο της ΚΥΑ 40844/ΕΥΣ 6681/21.08.2009 (ΦΕΚ 1750/β/24.08.2009) για αγορά παγίων στοιχείων με ποσοστό επιδότησης 55%.

Στην σύμβαση (ΕΑ - 47201) δεν αναφέρεται με ποιο τρόπο θα τακτοποιηθεί λογιστικά η επιχορήγηση. Ερωτάται αν ισχύει ο κλασικός λογιστικός χειρισμός (ΠΟΛ.1093/5.5.1992), δηλαδή με την είσπραξη θα πιστώνεται ο λογαριασμός 41.10 και θα χρεώνονται τα Διαθέσιμα και στο τέλος της χρήσης θα χρεωθεί ο λογαριασμός 41.10 και θα πιστωθεί ο λογαριασμός 81.01.05 με ποσό που αντιστοιχεί στις αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που χρηματοδοτήθηκαν. (Δηλαδή οι τακτικές αποσβέσεις κάθε χρήσης θα υπολογίζονται τελικά στην αξία παγίου που δεν έχει επιχορηγηθεί).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο ορθός λογιστικός χειρισμός είναι ο αναφερόμενος στην παράγραφο 2.2.402 (περίπτωση 8 εδάφιο ζ).


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο