Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-01-2013 ]

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Ε41/37/29.1.2013 Γνωστοποίηση της με αριθ. 2306/13 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 40/τ.Β΄/14-01-2013) σχετικά με παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)» περί αυθαιρέτων κατασκευών και εγκαταστάσεως χρήσεων

(Γνωστοποίηση της με αριθ. 2306/13 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 40/τ.Β΄/14-01-2013) σχετικά με παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)» περί αυθαιρέτων κατασκευών και εγκαταστάσεως χρήσεων)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 29-01-2013
Αριθ. Πρωτ. Ε41/37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 256-258
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση της με αριθ. 2306/13 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 40/τ.Β΄/14-01-2013) σχετικά με παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)» περί αυθαιρέτων κατασκευών και εγκαταστάσεως χρήσεων.

Σχετ: Τα Γενικά Έγγραφα Ε41/401/17.10.2011, Ε41/432/18.11.2011, Ε41/167/23.4.2012 , Ε41/312/24.9.2012 και Ε41/336/18.10.2012.

Με τα σχετικά Γενικά Έγγραφα δόθηκαν οδηγίες για την διαχείριση περιπτώσεων από πλευράς Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αυθαιρέτων κατασκευών ή εγκατάστασης αυθαιρέτων χρήσεων που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 22 και 26 παρ.2 του Ν. 4014/2011 και κοινοποιήθηκαν σχετικές διατάξεις για παρατάσεις προθεσμιών υποβολής δικαιολογητικών.

Δια του παρόντος γνωστοποιείται η με αριθ. 2306/14.1.2013 Κ.Υ. Απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 40/τ.Β΄/14-01-2013) σύμφωνα με την οποία:

1. « Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 ( Α΄209) έως και 31-5-2013.»

Πρόκειται για τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρ. 3 εδάφιο α΄ του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 ως «αίτηση» , «παράβολο αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου» και το «έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής».

2. «Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 24 του ιδίου ως άνω νόμου έως και 30-9-2013.»

Πρόκειται για τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρ. 3 εδάφιο β΄ του άρθρου 24 του ιδίου νόμου ( Υπεύθυνη Δήλωση, Τεχνική Έκθεση κ.λ.π.), τα οποία μπορούν να υποβληθούν μέχρι 30.9.2013.

Κατόπιν των ανωτέρω, κατά τον έλεγχο καταβλητέων εισφορών για οικοδομικά έργα που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4014/2011 θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ως άνω παρατάσεις προθεσμιών .

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν και ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τα ΓΕ: Ε41/401/17.10.2011, Ε41/432/18.11.2011, Ε41/167/23.4.2012 , Ε41/312/24.9.2012 και Ε41/336/18.10.2012.Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο