Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-01-2013 ]

Αριθ. πρωτ.: Φ2-290/28.1.2013 Διασφάλιση Χρήσης Ογκομετρικών Πινάκων στις Δεξαμενές Πρατηρίων κατά την Εγκατάσταση Συστημάτων Εισροών Εκροών

(Διασφάλιση Χρήσης Ογκομετρικών Πινάκων στις Δεξαμενές Πρατηρίων κατά την Εγκατάσταση Συστημάτων Εισροών Εκροών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 28/01/2013
Α.Π. : Φ2-290

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος
ΤΚ: 101 81, Αθήνα
Πληροφ.: Ε. Σασαρώλης
Τηλ.: 210-3893443
Fax: 210 3301789
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: ¨Διασφάλιση Χρήσης Ογκομετρικών Πινάκων στις Δεξαμενές Πρατηρίων κατά την Εγκατάσταση Συστημάτων Εισροών Εκροών¨

Σε εφαρμογή της ΚΥΑ Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την ΚΥΑ Φ2-2022/14.11.2012 (ΦΕΚ 3017/Β/2012) και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 5, παρ. 1, 4, 5, 6, 7, 9, στο Άρθρο 7, παρ. ιγ), εδάφιο 4 (Μεταβολή στοιχείων του ογκομετρικού πίνακα) καθώς και στο Άρθρο 10, παρ. ζ), αποσαφηνίζεται ότι:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

ρητά η επέμβαση, μετατροπή ή καθ΄οιονδήποτε άλλο τρόπο αλλοίωση των τιμών των ογκομετρικών πινάκων των δεξαμενών των πρατηρίων υγρών καυσίμων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.

Ειδικότερα, σε όσα συστήματα προβλέπεται και είναι ενεργή η επιλογή της «αυτόματης βαθμονόμησης» (auto calibration), αυτή παύει οριστικά να χρησιμοποιείται, δεδομένου ότι αλλοιώνει τις αρχικές τιμές της ογκομέτρησης, καθιστώντας την έτσι άκυρη όπως και τα αποτελέσματα των μετρήσεων του συστήματος.

Η οριστικοποίηση της παύσης της επιλογής αυτής, θα πρέπει να μπορεί να αποδεικνύεται σε ενδεχόμενο επιτόπιο έλεγχο και υποχρεωτικά να δηλώνεται στην υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 8, παρ. 2, της ως άνω ΚΥΑ, όπως ισχύει.


Η Διευθύντρια
Σχοινά Μαρία


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο