Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-01-1998 ]

ΠΟΛ.1004/7.1.1998 Τέλη χαρτοσήμου κατά την εξόφληση των πρόσθετων φόρων και προστίμων, που επιβάλλονται με τις διατάξεις του 2523/1997

(Τέλη χαρτοσήμου κατά την εξόφληση των πρόσθετων φόρων και προστίμων, που επιβάλλονται με τις διατάξεις του 2523/1997)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα 7 Ιανουαρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1003048/40/Τ. & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡ/ΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1004

ΘΕΜΑ: Τέλη χαρτοσήμου κατά την εξόφληση των πρόσθετων φόρων και προστίμων, που επιβάλλονται με τις διατάξεις του ν.2523/1997.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας πληφοροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 19 του άρθρου 15 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, όπως ισχύει, κάθε απόδειξη που εκδίδεται από το Δημόσιο Ταμείο (ήδη ΔΟΥ) και για πληρωμή που ενεργείται για το Δημόσιο, υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 2% (πλέον εισφορά ΟΓΑ 20%).
Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της ίδιας ως άνω παρ. 19 του άρθρου 15 του Κώδικα Χαρτοσήμου, δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου τα αποδεικτικά καταβολής φόρων γενικά, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και δασμών υπέρ του Δημοσίου, τόσο για το ποσό της κύριας οφειλής, όσο και για την τυχόν προσαύξηση ή το πρόστιμο ή τους τόκους κ.λπ.

2. Οπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (Ν.Σ.Κ. Ολομ. 757/1977, Υπ. Οικ. Τ.219/27/ΠΟΛ.9/1978, Εγκύκλιος 9/Σ.1786/258/1982), τα αποδεικτικά καταβολής προσαυξήσεων και προστίμων, απαλλάσσονται από τα κατά τα ανωτέρω τέλη χαρτοσήμου, μόνο εφόσον αυτά είναι παρακολούθημα κύριας φορολογικής οφειλής. Αντίθετα, τα αυτοτελή πρόστιμα που δεν είναι παρακολούθημα κύριας οφειλής φόρων, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και δασμών υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται κατά την εξόφλησή τους σε τέλη χαρτοσήμου 2% (πλέον εισφορά ΟΓΑ 20%), σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 15 (παρ. 19) του Κώδικα Χαρτοσήμου.

3. Υστερα από τις ρυθμίσεις που έγιναν με τις διατάξεις του Ν.2523/1997 ως προς τους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινίσουμε τα εξής, αναφορικά με την υπαγωγή ή μη σε τέλη χαρτοσήμου των σχετικών αποδείξεων:

α) Οι αποδείξεις πληρωμής πρόσθετων φόρων, που επιβάλλονται με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3, δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 19 του άρθρου 15 του Κώδικα Χαρτοσήμου.

β) Οι αποδείξεις πληρωμής των προστίμων, που επιβάλλονται με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 και τα οποία αφορούν αντίστοιχα παραβάσεις στην προμήθεια ειδικού σήματος των τελών κυκλοφορίας και παραβάσεις στο τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου, καθόσον οι κυρώσεις που προβλέπονται με τις διατάξεις αυτές αποτελούν στην ουσία παρακολούθημα κύριας φορολογικής οφειλής και επομένως εμπίπτουν στην ανωτέρω απαλλακτική διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 19 του άρθρου 15 του Κώδικα Χαρτοσήμου.

γ) Οι αποδείξεις πληρωμής των προστίμων, που επιβάλλονται με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6 και 16 και τα οποία αφορούν αντίστοιχα παραβάσεις που απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία, παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, παραβάσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας και ειδικές παραβάσεις στη φορολογία χαρτοσήμου, υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 19 του άρθρου 15 του Κώδικα Χαρτοσήμου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο