Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-12-1997 ]

ΠΟΛ.1342/31.12.1997 Αύξηση αφορολογήτων ποσών για την αγορά πρώτης κατοικίας

(Αύξηση αφορολογήτων ποσών για την αγορά πρώτης κατοικίας )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1135844/782/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑ: Β'

ΠΟΛ.: 1342

ΘΕΜΑ: Αύξηση αφορολογήτων ποσών για την αγορά πρώτης κατοικίας.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1078/1980 (ΦΕΚ 238/Α') "Περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας κ.λπ.".
2. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.1078/1980, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 114 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α') και ισχύει.
3. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/006Α'/4.10.1996 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών" (ΦΕΚ 922/Β').
4. Την ανάγκη αύξησης των αφορολογήτων ποσών για αγορά πρώτης κατοικίας, λόγω αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε ότι: Η απαλλαγή που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.1078/1980, όπως ισχύει, παρέχεται:

α) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 17.250.000 δρχ.

β) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 27.600.000 δρχ. Η απαλλαγή που δικαιούται ο έγγαμος προσαυξάνεται κατά 5.750.000 δρχ. για κάθενα από τα παιδιά του.

γ) Για αγορά οικοπέδου από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 8.050.000 δρχ., ενώ από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 14.950.000 δρχ. Η αξία αυτή για τον έγγαμο προσαυξάνεται κατά 1.955.000 δρχ. για καθένα από τα παιδιά του.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει για τις αγορές ακινήτων που θα πραγματοποιηθούν από 1.1.1998, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο