Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-12-1997 ]

ΠΟΛ.1341/30.12.1997 Συντελεστής καθαρού κέρδους, που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών του ελαιοτριβείου

(Συντελεστής καθαρού κέρδους, που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών του ελαιοτριβείου )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1135835/15872/Γ0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΆ

ΠΟΛ.: 1341

ΘΕΜΑ: Συντελεστής καθαρού κέρδους, που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών του ελαιοτριβείου.

Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α'), όπως ισχύουν.
 2. Τις υπ' αριθ. Ε.17418/1771/23.12.1985 και Ε.3250/480/24.2.1987 αποφάσεις μας, περί καθορισμού συντελεστών καθαρού κέρδους των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων.
 3. Τα σχετικά αιτήματα των επιχειρήσεων ελαιοτριβείων και την ανάγκη προσδιορισμού των καθαρών κερδών τους, κατά τρόπο αντικειμενικό.
 4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α'/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/7.10.1996), Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Αποφασίζουμε

Αυξάνουμε το συντελεστή καθαρού κέρδους που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, του ΚΑ 5501 Ελαιοτριβείο (επί εκθλιπτικού δικαιώματος), στα ακαθάριστα έσοδα από 24% σε 30%.
Η αύξηση του ανωτέρω συντελεστή ισχύει από το Οικονομικό Ετος 1998 (χρήση 1997).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  Up
  Close
  Close
  Κλείσιμο