Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-12-1997 ]

ΠΟΛ.1340/31.12.1997 Aρμόδια ΔΟΥ για την παραλαβή των δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 1997 Φυσικών Προσώπων και κοινοπραξιών, μετά την κατάργηση των ΔΟΥ Α και Β Ελευθερίων Επαγγελμάτων Αθηνών

(Aρμόδια ΔΟΥ για την παραλαβή των δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 1997 Φυσικών Προσώπων και κοινοπραξιών, μετά την κατάργηση των ΔΟΥ Α και Β Ελευθερίων Επαγγελμάτων Αθηνών )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1000012/780/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 13η (ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ)
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1340

ΘΕΜΑ: Αρμόδια ΔΟΥ για την παραλαβή των δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 1997 φυσικών προσώπων και κοινοπραξιών, μετά την κατάργηση των ΔΟΥ Α' και Β' Ελευθερίων Επαγγελμάτων Αθηνών.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 26 και της παρ. 8 του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α'/18.2.1997) "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις".
2. Την υπ' αριθ. 1118769/686/Β0013/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Διαδικασία υποβολής δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 1997 Φυσικών Προσώπων και κοινοπραξιών".
3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 6 του Π.Δ.218/1997 (ΦΕΚ 168/Α') "Ενοποίηση και κατάργηση Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ)".
4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών " (ΦΕΚ 922/Β').
5. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται πρόσθετη δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε ότι οι δηλώσεις Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 1997 Φυσικών Προσώπων και κοινοπραξιών που θα υποβάλονταν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στις ΔΟΥ Α' και Β' Ελευθερίων Επαγγελμάτων Αθηνών, από 1.1.1998 θα υποβάλονται στις ΔΟΥ που είναι κατά τόπον αρμόδιες για τη φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, έστω και αν η σχετική πρόσκληση έχει κοινοποιηθεί από τον Προϊστάμενο της καταργούμενης ΔΟΥ.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο