Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-01-2013 ]

Αρ. πρωτ. 1575 / ΔΕ - 139/15.1.2013 Οδηγίες για τη χρηματοδότηση έργων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) των Περιφερειών, από το ΠΔΕ

(Οδηγίες για τη χρηματοδότηση έργων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) των Περιφερειών, από το ΠΔΕ)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2013
Αρ. πρωτ. 1575 / ΔΕ - 139
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων
Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
Τμήμα Α΄

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 101 80
Πληροφορίες : Δ. Γρουζής
Τηλ. : 210-3332990

Θέμα: «Οδηγίες για τη χρηματοδότηση έργων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) των Περιφερειών, από το ΠΔΕ»

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέρους του Προγράμματος των Κ.Α.Π για επενδύσεις, που είχαν καταρτίσει οι Περιφέρειες το 2012.

Στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων των Περιφερειών (Σ.Α.Ε.Π) ύστερα από πρόταση κάθε Περιφέρειας εντάχθηκε ένα ενιαίο έργο για την πληρωμή των Κ.Α.Π και τα χρήματα μεταβιβάστηκαν από το Π.Δ.Ε στις Περιφέρειες (ΠΤΑ, Οικονομικές Υπηρεσίες Περιφερειακών Ενοτήτων).

Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση των έργων των Κ.Α.Π από το Π.Δ.Ε δόθηκε αποκλειστικά για το 2012 και το Π.Δ.Ε δεν δεσμεύεται για την χρηματοδότηση των έργων αυτών για τα επόμενα έτη, οι Περιφέρειες προκειμένου να προγραμματίσουν την πληρωμή των έργων θα πρέπει:

1. Από το Τεχνικό Πρόγραμμα των Κ.Α.Π για επενδύσεις να καταρτιστεί πίνακας με τα οικονομικά στοιχεία των έργων σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, που θα χρηματοδοτηθούν από το Π.Δ.Ε. Στον πίνακα αυτό ο προϋπολογισμός των έργων που θα περιληφθούν στο εγκεκριμένο έργο από το ΠΔΕ θα ταυτίζεται με την πρόβλεψη των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν από τη χρηματοδότηση αυτή.

2. Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν πρέπει να έχουν ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Κ.Α.Π μέχρι τις 31.12.2012. Από το εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα των ΚΑΠ θα επιλεγούν για χρηματοδότηση από το ΠΔΕ κατά προτεραιότητα έργα τα οποία ολοκληρώνονται με την εν λόγω χρηματοδότηση.

3. Ο πίνακας των ανωτέρω έργων θα πρέπει να εγκριθεί από το αρμόδιο συλλογικό όργανο κάθε Περιφέρειας. Η έγκριση αυτή θα περιλαμβάνει την τροποποίηση του προγράμματος των επενδυτικών ΚΑΠ και την προσθήκη στήλης «Πληρωμές μέσω ΠΔΕ για το 2012»

4. Να εξοφληθούν κατά προτεραιότητα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του 2012 του Τεχνικού Προγράμματος των επενδυτικών ΚΑΠ.

5. Με δεδομένο ότι η χρηματοδότηση από το ΠΔΕ αφορά σε Δημόσιες επενδύσεις, οι λογαριασμοί που θα πληρωθούν θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά επενδυτικές δαπάνες και όχι λειτουργικά, δαπάνες εκτός έδρας, δάνεια, τόκους υπερημερίας, δικαστικά έξοδα κ.λ.π

6. Έργα τα οποία δεν ολοκληρώνονται με την εν λόγω χρηματοδότηση, θα περιληφθούν στο τεχνικό πρόγραμμα ΚΑΠ του 2013 της κάθε Περιφέρειας, ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της χρηματοδότησης για την ολοκλήρωσή τους

7. Επειδή η χρηματοδότηση των έργων από το Π.Δ.Ε αφορά αποκλειστικά το 2012 και στη συνέχεια θα εξακολουθήσουν να πληρώνονται από τους ΚΑΠ (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) θα πρέπει να συνεχιστεί η οικονομική παρακολούθηση των έργων αυτών από τις οικονομικές υπηρεσίες των Περιφερειών, ανεξάρτητα αν υπόλογος του νέου έργου του ΠΔΕ έχει οριστεί το ΠΤΑ ή οι οικονομικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας.

Οι Περιφέρειες εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους, θα πρέπει να υποβάλλουν στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.Α.Α.Υ.Μ.Δ απολογισμό των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν από τη χρηματοδότηση μέσω του ΠΔΕ, που θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τα οικονομικά στοιχεία του πίνακα του παραρτήματος.Ο Γενικός Γραμματέας
Γ. Γιαννούσης

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο