Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-12-1997 ]

1135843/781/Β0013/31.12.1997 Τροποποίηση της υπ αριθ. 1034912/179/Β0013/ΠΟΛ.1105/21.3.1997 απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών (ΦΕΚ 308/Β/16.4.1997)

(Τροποποίηση της υπ αριθ. 1034912/179/Β0013/ΠΟΛ.1105/21.3.1997 απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών (ΦΕΚ 308/Β/16.4.1997) )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΤροποποίηση της υπ' αριθ. 1034912/179/Β0013/απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών (ΦΕΚ 308/Β'/16.4.1997) 1135843/781/Β0013/31.12.1997

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α'/18.2.1997) "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις".
2. Την υπ' αριθ. 1034912/179/Β0013/απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών.
3. Την υπ' αριθ. 1067780/82/Γ0013/ απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, όπως ισχύει (ΦΕΚ 549/Β').
4. Την υπ' αριθ. 1129485/479/Γ0013/απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών.
5. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομκών" (ΦΕΚ 922/Β').
6. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την παρ. 4 της υπ' αριθ. 1034912/179/Β0013/21.3.1997 (ΦΕΚ 308/Β'/16.4.1997) απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών και ορίζουμε ότι η δήλωση Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 1997 Φυσικών Προσώπων και κοινοπραξιών δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από τα οικεία φύλλα υπολογισμού της αξίας και τα ειδικά έντυπα (έντυπα 1-5 και Κ1-Κ9), όπως προβλέπονται αυτά στις προαναφερθείσες υπό στοιχεία 3 και 4 αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών. Προϋπόθεση εφαρμογής των παραπάνω, είναι τα δηλούμενα ακίνητα να έχουν περιληφθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 1997 και ο φορολογούμενος να αποδεχθεί τις αξίες των εντός αντικειμενικού συστήματος υπαγομένων ακινήτων ή των κτισμάτων κατά περίπτωση.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο