Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-12-1997 ]

ΠΟΛ.1337/23.12.1997 Τροποποίηση των πινάκων τιμών της υπ αριθ. 1099504/204/Γ0013/1.10.1997 (ΦΕΚ 921/Β/17.10.1997) απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών

(Τροποποίηση των πινάκων τιμών της υπ αριθ. 1099504/204/Γ0013/1.10.1997 (ΦΕΚ 921/Β/17.10.1997) απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 1997
Αριθμ.Πρωτ.:1133773/347/Γ0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΕΘΝ.ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'
και 13η Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ'

ΠΟΛ.: 1337

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των πινάκων τιμών της αριθ. 1099504/204/Γ0013/1.10.97 (ΦΕΚ 921/Β/17-10-97) απόφασης του Υπ. Οικονομικών.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41, Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α') και του άρθρου 14, Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α').
2. Την απόφασή μας με αρ. πρωτ. 1099504/204/Γ0013/1.10.1997 (ΦΕΚ 921/Β'/1997).
3. Την απόφασή μας με αρ. πρωτ.1067780/82/Γ0013/9.6.1994 (ΦΕΚ 549/Β'/15.7.1994), όπως ισχύει, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.
4. Την με αρ. πρωτ. 1107147/1239/0006Α'/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/1996) Κοινή Απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Τις εισηγήσεις των αρμόδιων επιτροπών του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 που περιλαμβάνονται τα πορίσματά τους.
6. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Τροποποιούμε τους πίνακες τιμών της αρ. πρωτ. 1099504/204/Γ0013/1.10.1997 (ΦΕΚ 921/Β'/1997) απόφασής μας και ορίζουμε:

Α. Στο Δήμο Νεάπολης (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)
Σ.Ο. = 0,70 σ' όλη την Α' Ζώνη,
Σ.Ο. = 0,25 στα κάτωθι Ο.Τ. της Β' Ζώνης: 1, 7, 8, 9, 10, 76, 79, 69, 70, 71,
72, 73, 78, 24, 21, 20 5, 4, 75, 74, 3, 11, 12, 13, 18, 19, 56, 48, 47, 80, 81,
55, 46, 82 και
Σ.Ο. = 0,70 στα υπόλοιπα Ο.Τ. της Β' Ζώνης αντί του Σ.Ο. = 0,70 που είχε ορισθεί.

Β. Στο Δήμο Τσοτυλίου (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)
Σ.Ο. = 0,60 για την Α' Ζώνη,
Σ.Ο. = 0,25 για την Β' Ζώνη,
και Σ.Ο. = 0,20 για την Γ', Δ' και Ε' Ζώνη αντί του Σ.Ο. = 0,80 που είχε ορισθεί για όλες τις ζώνες.

Γ. Στο Δήμο Ελασσόνας (Περιφέρεια Θεσσαλίας)

Σ.Ο.

Α' Ζώνη: 0,70 Β' Ζώνη: 0,70 Γ' Ζώνη: 0,60 Δ' Ζώνη: 0,50
Ε' Ζώνη: 0,50 ΣΤ' Ζώνη: 0,80 Ζ' Ζώνη: 0,70
(Εκτός των δρόμων που είναι στα αναλυτικά στοιχεία δρόμων)

αντί των Σ.Ο.:

Α' Ζώνη: 0,60 Β' Ζώνη: 0,60 Γ' Ζώνη: 0,40 Δ' Ζώνη: 0,40
Ε' Ζώνη: 0,40 ΣΤ' Ζώνη: 0,40 Ζ' Ζώνη: 0,40
(Εκτός των δρόμων που είναι στα αναλυτικά στοιχεία δρόμων) που είχαν ορισθεί.

Δ. Στο Δήμο Βόνιτσας (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)
Σ.Ο. = 0,90 για την Α' Ζώνη,
Σ.Ο. = 0,80 για τις Ζώνες Β', Γ', Δ', Ε' και ΣΤ',
Σ.Ο. = 0,60 για τις Ζώνες Ζ', Η' και Θ'
και Σ.Ο. = 0,30 για τις Ζώνες Ι' και ΙΑ'

αντί των:

Σ.Ο. = 0,50 για Α', Β', Γ' και Δ' Ζώνες,
Σ.Ο. = 0,40 για Ε', ΣΤ', Ζ' και Η' Ζώνες,
Σ.Ο. = 0,30 για Θ', Ι' και ΙΑ' Ζώνες που είχαν ορισθεί.

Ε. Στο Δήμο Ιτέας (Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας)
Σ.Ο. = 1,00 για όλες τις ζώνες αντί του Σ.Ο. = 0,80 που είχε ορισθεί.

ΣΤ. Στο Δήμο Γυθείου (Περιφέρεια Πελοποννήσου)
Σ.Ο. = 0,55 για τις ΣΤ' και Ι' Ζώνες
αντί των Σ.Ο. = 0,42 για ΣΤ' Ζώνη και Σ.Ο.= 0,50 για Ι' Ζώνη που είχαν ορισθεί.

Ζ. Στο Δήμο Κουφαλίων (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)
Σ.Ο. = 0,60 για όλες τις ζώνες αντί του Σ.Ο. = 1,00 που είχε ορισθεί.

2. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει από τη δημοσίευσή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο