Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-01-2013 ]

Ο.Γ.Α. αριθ. πρωτ.: 58941/4.1.2013 Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας εργατών γης για το έτος 2013

(Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας εργατών γης για το έτος 2013)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 4-1-2013
Αριθ. Πρωτ. 58941

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ
Ταχ. Διεύθ.: Πατησίων 30 -10170 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. Κέντρο:2131519100
FAX : 2103841214 -2105200384
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: www.oga.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: « Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας εργατών γης για το έτος 2013»
Σχετ.: «Η εγκύκλιός μας με αριθ. 9/2011»

Σε συνέχεια του αριθ. 55361/11.12.2012 εγγράφου μας, σας υπενθυμίζουμε, ότι οι εργάτες γης (ημεδαποί – αλλοδαποί) δικαιούνται βιβλιάριο υγείας για το έτος 2013, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει, εντός του έτους 2012, τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας με βάση τις αμοιβές που έχουν λάβει με ΕΡΓΟΣΗΜΟ και εφόσον βεβαίως δεν οφείλουν καθυστερούμενες εισφορές, εισφορές δηλαδή των οποίων έχει λήξει η προθεσμία πληρωμής.

Για τη διευκόλυνσή σας, σχετικά με την θεώρηση – ανανέωση των βιβλιαρίων υγείας των εργατών γης για το έτος 2013, προωθείται, από τον κλάδο Μηχανογράφησης του Οργανισμού μας, η δημιουργία διαδικτυακής υπηρεσίας στην εφαρμογή των Ανταποκριτών ΟΓΑ στην οποία θα εμφανίζονται οι ημέρες εργασίας τους κατά το προηγούμενο έτος.

Μέχρι τη δημιουργία της ως άνω υπηρεσίας μπορείτε να προβαίνετε στη θεώρηση – ανανέωση των βιβλιαρίων υγείας των εργατών γης (ημεδαπών – αλλοδαπών), εφόσον σας προσκομίζουν εργόσημα, εξαργυρωμένα εντός του έτους 2012, συνολικής αξίας τουλάχιστον 5.035,50€ (5.035,50 : 33,57 = 150 ημέρες εργασίας) και εφόσον βεβαίως δεν οφείλουν καθυστερούμενες εισφορές, εισφορές δηλαδή των οποίων έχει λήξει η προθεσμία πληρωμής.

Για τον έλεγχο των οφειλόμενων εισφορών θα πρέπει να συμβουλεύεστε, για μεν τους ημεδαπούς εργάτες γης την διαδικτυακή υπηρεσία «Ατομική μερίδα – βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας», για δε τους αλλοδαπούς εργάτες γης την διαδικτυακή υπηρεσία «Βεβαίωση για Άδεια Διαμονής Αλλοδαπών».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη θεώρηση – ανανέωση των βιβλιαρίων υγείας των εργατών γης (ημεδαπών – αλλοδαπών), για το έτος 2013, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να πληρούν, ταυτόχρονα, και τις δύο (2) ως άνω προϋποθέσεις.

Μετά την ενεργοποίηση της παραπάνω διαδικτυακής υπηρεσίας, από τον Κλάδο Μηχανογράφησης του Οργανισμού, θα σας αποσταλεί νέα ενημέρωση σχετικά με τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας ΟΓΑ των εργατών γης (ημεδαπών – αλλοδαπών).

Σημειώνουμε, ότι για τη θεώρηση – ανανέωση των βιβλιαρίων υγείας των παραπάνω ασφαλισμένων δεν απαιτείται η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ατομική μερίδα – βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας».

Επίσης σας γνωρίζουμε, ότι μέχρι την επικαιροποίηση των δεδομένων (στοιχείων) της διαδικτυακής υπηρεσίας «Βεβαίωση για Άδεια Διαμονής Αλλοδαπών» με το χρόνο ασφάλισης των εργατών γης για το έτος 2012, μπορείτε να προβαίνετε στην έκδοση της βεβαίωσης υπόδειγμα 1 ν. 3386/2005, για ανανέωση της άδειας διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι σας προσκομίζουν, αντί υπεύθυνης δήλωσης ότι εξακολουθούν να απασχολούνται στην αγροτική οικονομία, εργόσημα συνολικής αξίας τουλάχιστον 5.035,50€. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα προβαίνετε στην έκδοση της ως άνω βεβαίωσης.
Η Προϊσταμένη Κλάδου Υγείας
Χριστίνα Λέκκα


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο